Rozmowy
O pracy twórczej, rzemiośle i artystycznych zmaganiach. O rozterkach w kulturze i jej losach w sieci, rozmawiamy z twórcami kultury.
O miastach, metropoliach, przestrzeni publicznej i prawie autorskim w niej

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Rozmowy

O miastach, metropoliach, przestrzeni publicznej i prawie autorskim w niej

O miastach, metropoliach, przestrzeni publicznej i prawie autorskim w niej

Profesor Mirosław Duchowski, Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej dla Legalnej Kultury.

 

Jeszcze nigdy w historii miasta nie znaczyły tyle, co w naszych czasach.

W wielu przypadkach to nie państwa czy mocarstwa decydują dzisiaj o standardach współczesnego świata. Decydują o nich metropolie, decydują coraz częściej miasta. W szczególności obserwujemy takie zjawiska w kulturze. Kultura staje się jednym z elementów rozwoju współczesnej cywilizacji. W wielu przypadkach mamy do czynienia z całkowitą zmianą sytuacji społecznej państw. Notujemy takie przypadki, jak w Argentynie, gdzie blisko 90% społeczności zamieszkuje miasta – i z tą tendencją mamy do czynienia wszędzie. Nie sposób tego zjawiska zatrzymać. A więc konkluzja jest taka, że nie jesteśmy w stanie pominąć w żaden sposób rozwoju miasta, rozwoju miejskości.

 

W Polsce również obserwujemy zjawisko masowego niemal zainteresowania problemami miast, rozwojem miast – o czym świadczy na przykład masowy ruch obywatelski. Ogromna liczba NGO’sów, które pojawiają się i wpisują się w swojej działalności w problematykę miejską. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to nie jest brak zainteresowania. To jest brak profesjonalizmu, co obserwujemy w zarządzaniu współczesną tkanką miejską.

 

W związku z tym proponujemy studia, które mają odpowiedzieć na to właśnie zapotrzebowanie. Studia związane z miastem – głównie w sferze zarządzania kulturą w miastach. Bowiem rozumiemy kulturę jako zjawisko generujące nie tylko to, co wiąże się z potrzebami estetycznymi, ale również tą częścią, która tworzy zupełnie nową sytuację gospodarczą, rozwojową współczesnych miast.

 

Dzisiaj przemysły kreatywne stają się motorem rozwoju wielu metropolii, wielu miast na całym świecie. I Polska nie może wobec tych zjawisk pozostać obojętna. Proponujemy studia podyplomowe – dla tych, którzy dzisiaj zajmują się miastami. A więc studia skierowane do samorządów, ale również ruchów obywatelskich, NGO’sów, które chcą nadać swoim działaniom charakter profesjonalny, praktyczny. W ramach studiów, które nazwaliśmy MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE, chcemy zawrzeć wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, wszelkiego rodzaju działań projektowych i kreacyjnych w mieście.

    

Chcemy też zająć się prawem, które porządkuje wszystkie zjawiska związane z gospodarką miejską – w tym również prawem autorskim, które wiąże się z zabezpieczeniem działań kreacyjnych. Z zabezpieczeniem autorskim tychże działań. Co, jak obserwujemy, nie zawsze jest uświadomione.

 

Studia te organizujemy w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z udziałem najlepszych specjalistów w zakresie kwestii miejskich, jakich posiadamy. Zaprosiliśmy do uczestnictwa w tym projekcie urbanistów, socjologów, kulturoznawców, projektantów z różnych dziedzin, artystów, prawników, ekonomistów etc. Wydaje nam się, że jest to niesłychanie komplementarna lista. Roczne studia pozwolą uczestnikom uzyskać kompetencje, które zamienią ten istniejący entuzjazm i pewien już wygenerowany potencjał społeczny w działania praktyczne.

 

Więcej o studiach MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE na www.ibpp.pl

fot. archiwum prywatne M. Duchowskiego

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006.90.631 ze zm.) Fundacja Legalna Kultura w Warszawie wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody Fundacji jest zabronione.Do góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej