Rozmowy
O pracy twórczej, rzemiośle i artystycznych zmaganiach. O rozterkach w kulturze i jej losach w sieci, rozmawiamy z twórcami kultury.
O miastach, metropoliach, przestrzeni publicznej i prawie autorskim w niej

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Rozmowy

O miastach, metropoliach, przestrzeni publicznej i prawie autorskim w niej

O miastach, metropoliach, przestrzeni publicznej i prawie autorskim w niej

05.07.13

Profesor Mirosław Duchowski, Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej dla Legalnej Kultury.

 

Jeszcze nigdy w historii miasta nie znaczyły tyle, co w naszych czasach.

W wielu przypadkach to nie państwa czy mocarstwa decydują dzisiaj o standardach współczesnego świata. Decydują o nich metropolie, decydują coraz częściej miasta. W szczególności obserwujemy takie zjawiska w kulturze. Kultura staje się jednym z elementów rozwoju współczesnej cywilizacji. W wielu przypadkach mamy do czynienia z całkowitą zmianą sytuacji społecznej państw. Notujemy takie przypadki, jak w Argentynie, gdzie blisko 90% społeczności zamieszkuje miasta – i z tą tendencją mamy do czynienia wszędzie. Nie sposób tego zjawiska zatrzymać. A więc konkluzja jest taka, że nie jesteśmy w stanie pominąć w żaden sposób rozwoju miasta, rozwoju miejskości.

 

W Polsce również obserwujemy zjawisko masowego niemal zainteresowania problemami miast, rozwojem miast – o czym świadczy na przykład masowy ruch obywatelski. Ogromna liczba NGO’sów, które pojawiają się i wpisują się w swojej działalności w problematykę miejską. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to nie jest brak zainteresowania. To jest brak profesjonalizmu, co obserwujemy w zarządzaniu współczesną tkanką miejską.

 

W związku z tym proponujemy studia, które mają odpowiedzieć na to właśnie zapotrzebowanie. Studia związane z miastem – głównie w sferze zarządzania kulturą w miastach. Bowiem rozumiemy kulturę jako zjawisko generujące nie tylko to, co wiąże się z potrzebami estetycznymi, ale również tą częścią, która tworzy zupełnie nową sytuację gospodarczą, rozwojową współczesnych miast.

 

Dzisiaj przemysły kreatywne stają się motorem rozwoju wielu metropolii, wielu miast na całym świecie. I Polska nie może wobec tych zjawisk pozostać obojętna. Proponujemy studia podyplomowe – dla tych, którzy dzisiaj zajmują się miastami. A więc studia skierowane do samorządów, ale również ruchów obywatelskich, NGO’sów, które chcą nadać swoim działaniom charakter profesjonalny, praktyczny. W ramach studiów, które nazwaliśmy MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE, chcemy zawrzeć wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, wszelkiego rodzaju działań projektowych i kreacyjnych w mieście.

    

Chcemy też zająć się prawem, które porządkuje wszystkie zjawiska związane z gospodarką miejską – w tym również prawem autorskim, które wiąże się z zabezpieczeniem działań kreacyjnych. Z zabezpieczeniem autorskim tychże działań. Co, jak obserwujemy, nie zawsze jest uświadomione.

 

Studia te organizujemy w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z udziałem najlepszych specjalistów w zakresie kwestii miejskich, jakich posiadamy. Zaprosiliśmy do uczestnictwa w tym projekcie urbanistów, socjologów, kulturoznawców, projektantów z różnych dziedzin, artystów, prawników, ekonomistów etc. Wydaje nam się, że jest to niesłychanie komplementarna lista. Roczne studia pozwolą uczestnikom uzyskać kompetencje, które zamienią ten istniejący entuzjazm i pewien już wygenerowany potencjał społeczny w działania praktyczne.

 

Więcej o studiach MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE na www.ibpp.pl

fot. archiwum prywatne M. Duchowskiego

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006.90.631 ze zm.) Fundacja Legalna Kultura w Warszawie wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody Fundacji jest zabronione.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!