CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Kradzież treści wideo w Internecie<br>2023

Kradzież treści wideo w Internecie
2023

Roczna konsumpcja nielegalnie oferowanych treści szacowana na 7,36 mld zł to kwota, która pozwoliłaby na opłacenie rocznego abonamentu do serwisu VOD dla wszystkich internautów w Polsce oglądających treści wideo. Analizując te dane, łatwiej wyobrazić sobie ogromne straty, jakie piractwo internetowe przynosi polskiej gospodarce i całej branży rozrywkowej. Warto zauważyć również, że użytkownicy nielegalnych źródeł są skłonni zapłacić około 30 zł za dostęp do platform oferujących transmisje na żywo i 27 zł za usługi VOD. Tymczasem legalne źródła oferują podobne koszty subskrypcji – mówi Teresa Wierzbowska, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Majątkowe prawa autorskie w XXI w.  Jak wynagradzać twórców w cyfrowej rzeczywistości? <br>2022

Majątkowe prawa autorskie w XXI w. Jak wynagradzać twórców w cyfrowej rzeczywistości?
2022

W kwietniu 2022 r. Warsaw Enterprise Institute (WEI) opublikował raport, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w dzisiejszej, dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości technologicznej, w kontekście interesów przedsiębiorców i użytkowników oraz zachęcenie do podjęcia dyskusji w celu ulepszenia aktualnie istniejącego lub stworzenia nowego systemu pobierania i rozliczeń wynagrodzenia należnego twórcom.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Piracki serwis wideo? Nie, dziękuję, wybieram bezpieczne!<br>2021

Piracki serwis wideo? Nie, dziękuję, wybieram bezpieczne!
2021

44% internautów ma negatywny bądź zdecydowanie negatywny stosunek do piractwa treści wideo, a dla 29% piractwo jest niebezpieczne i nieetyczne. Nadal jednak najczęstszym skojarzeniem z piractwem są darmowe usługi (42%). Najbardziej negatywnymi konsekwencjami związanymi z korzystaniem z pirackich serwisów, zdaniem badanych, są treści zainfekowane złośliwym oprogramowaniem (48%) oraz straty dla twórców (47%). Tak wynika z badania dla Stowarzyszenia Sygnał, przeprowadzonego na panelu Ariadna w dniach 2-5 kwietnia 2021 r. na ogólnopolskiej próbie użytkowników Internetu liczącej 1074 osób w wieku od 18 lat wzwyż.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Przestępstwa przeciw własności intelektualnej. Ocena Zagrożeń<br>2022

Przestępstwa przeciw własności intelektualnej. Ocena Zagrożeń
2022

Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej (IP) mają poważne konsekwencje gospodarcze, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. W serii badań EUIPO oszacował utratę sprzedaży w latach 2013-2017 z powodu dostępności podróbek na ponad 83 mld EUR rocznie.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Naruszenia praw autorskich w internecie na terenie Unii Europejskiej <br>2021

Naruszenia praw autorskich w internecie na terenie Unii Europejskiej
2021

Z najnowszego raportu EUIPO wynika, że poziom piractwa cyfrowego w Europie w odniesieniu produkcji filmowych, telewizyjnych i muzycznych stale maleje – w latach 2017-2020 dostęp do pirackich treści w UE spadł o połowę. Piractwo w sieci pozostaje jednak poważnym problemem w niektórych państwach członkowskich, a pomiędzy krajami UE widać wyraźne różnice. Na tle wspólnoty Polska – ze stosunkowo niskim odsetkiem internetowych piratów – wypada korzystnie. Największy wpływ na korzystanie z pirackich treści ma stopień nierówności społecznych i poziom dochodu na mieszkańca. Także społeczna akceptacja dla piractwa cyfrowego wiąże się z rosnącym poziomem korzystania z pirackich treści. Z badania wynika jednak, że dostępność legalnych ofert w internecie wpływa na zmniejszenie konsumpcji nielegalnego kontentu.

> WIĘCEJ

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Polacy o polskich filmach<br>2021

Polacy o polskich filmach
2021

Ponad połowa Polaków chodzi do kina na polskie filmy kilka razy do roku, a nawet rzadziej.

Nie idziemy na film, tylko do kina – kino stało się pretekstem do spotkania ze znajomymi, sposobem spędzania wolnego czasu, miejscem, gdzie można obejrzeć przede wszystkim lekkie filmy. Uwielbiamy komedie, zwłaszcza polskie. Najpopularniejsza produkcja to Sami swoi, a za film wszech czasów uchodzi Dzień świra. Prawie 60% polskich widzów nie orientuje się na bieżąco w repertuarze kinowym. Zapytani o to, co chcieliby w polskim kinie zobaczyć, Polacy odpowiadają, że marzy im się „coś pozytywnego, coś, co nie będzie przesiąknięte tym, jacy jesteśmy”.

> WIĘCEJ


strona
1/15
2

Do góry!