Warsztaty edukacyjne Legalnej Kultury

Szkolenia i warsztaty Legalnej Kultury
 

Program edukacyjny Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura to propozycja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, uczniów, studentów, bibliotekarzy, edukatorów, rodziców i kadr kultury.
Celem programu jest edukacja w zakresie praw własności intelektualnej i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu z legalnych źródeł, pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, a także w pracy twórczej i w życiu codziennym.

Poza wymiarem praktycznym, bardzo ważna jest też misja społeczna Programu edukacyjnego Fundacji, pod szyldem kultury przekłada się wprost na propagowanie postawy fair wobec innych i etycznego stylu życia w dzisiejszym obrządku cywilizacyjnym.

Zajęcia prowadzą specjaliści – metodycy i prawnicy – którzy odpowiadają na wszystkie pytania uczestników.

Warsztaty kierujemy do grup 20 - 40 osobowych. Stosownie do programu zajęcia trwają od 1 do 4 godzin. Nauczycielom i osobom zainteresowanym przyznawany jest certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.


Szkolenia i warsztaty obejmują zagadnienia: prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, legalnych źródeł kultury, bezpieczeństwa i możliwości pobierania oraz udostępniania treści w internecie.


Omawiane pojęcia związane są z dostępem do treści i utworów w sieci, należą do nich: dozwolony użytek osobisty i dozwolony użytek edukacyjny, domena publiczna, plagiat, wszelkie prawa zastrzeżone, ochrona własności intelektualnej, pola eksploatacji, licencje, legalne źródła kultury Jest to wiedza niezbędna w do prawidłowego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości.


Tematyka zajęć realizowana jest odrębnie w zakresach istotnych dla konkretnych grup uczestniczących w Programie.


Podczas szkoleń dla nauczycieli:

 • kładziemy nacisk na wartości etyczne, mówimy jak ważna jest uczciwość w sieci i jak na co dzień być fair wobec twórców kultury
 • omawiamy podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, takie jak: utwór, prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, licencja, plagiat, opracowanie, cytat
 • szczegółowo objaśniamy zagadnienie tzw. wyjątku edukacyjnego, czyli tego, co w ramach dozwolonego użytku nauczyciel może wykorzystywać podczas swojej pracy w szkole
 • wyjaśniamy zasady i warunki licencji Creative Commons
 • przedstawiamy źródła i sposoby wyszukiwania w sieci utworów z domeny publicznej i tych dostępnych na wolnych licencjach
 • wskazujemy przykłady ciekawych projektów i zasobów dydaktycznych dostępnych bezpłatnie w internecie

 

Uczniowie dowiadują się między innymi:

 • czym są legalne źródła, dlaczego warto z nich korzystać i jak je rozpoznać
 • czy i co można ściągać i udostępniać w internecie
 • jakie zasoby można znaleźć w Bazie Legalnych Źródeł
 • gdzie znaleźć zasoby przydatne w nauce
 • jakie są podstawowe regulacje prawa autorskiego
 • na co pozwalają nam zasady dozwolonego użytku
 • czym jest plagiat jawny, a czym ukryty
 • czym jest cytat – jak dużo tekstu można umieścić w swojej pracy
 • czy zawsze powinni podpisywać źródło i autora
 • czy wszystkie licencje Creative Commons są takie same i czym się od siebie mogą różnić

 

Studentom dostarczamy istotnej wiedzy, pomocnej w procesie kształcenia i pisaniu prac dyplomowych, dotyczącej:

 • podstaw prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
 • zasad korzystania z zasobów kultury i materiałów naukowych z poszanowaniem prawa w celach naukowych i twórczych
 • zasad korzystania z kultury z legalnych źródeł w internecie
 • przedstawiamy kwestie dozwolonego użytku i zasady korzystania licencji Creative Commons
 • wyjaśniamy co to jest utwór inspirowany, czym jest plagiat ukryty, a czym jawny
 • omawiamy tworzenie bibliografii zgodnie z literą przedmiotu
 • odpowiadamy na pytania z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w kontekście pisania prac dyplomowych

 

Bibliotekarzom, edukatorom i animatorom kultury wyjaśniamy:

 • jak wyglądają regulacje prawa autorskiego w przypadku korzystania z cudzych utworów we własnej pracy
 • jak chronić swoją twórczość i zarządzać swoimi prawami
 • jakie możliwości dają licencje Creative Commons
 • gdzie szukać legalnych i bezpłatnych zasobów w sieci
 • na co pozwalają zasady dozwolonego użytku
 • czym są organizacje zbiorowego zarządzania
 • od kogo i w jakim przypadku należy uzyskać licencje na korzystanie z utworu
 • jakie są podstawowe zasady ochrony wizerunku

 

Zainteresowane zorganizowaniem warsztatów osoby, szkoły, uczelnie, biblioteki, inne instytucje kulturalno-edukacyjne, prosimy o kontakt mailowy: edukacja@legalnakultura.pl lub telefoniczny do biura Fundacji +48 22 891 04 19

 

Fundacja Legalna Kultura prowadzi Program szkoleniowy w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura od 2012 roku.

Na dotychczasowe doświadczenie w zakresie edukacji składa się ponad 2 tysiące przeprowadzonych szkoleń i warsztatów.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!


Fot: Katarzyna RainkaKontakt z metodykiem

Jeśli chciałbyś/chciałabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, zamieścić na stronie własny scenariusz metodyczny lub artykuł, skontaktuj się z naszym metodykiem: metodyk@legalnakultura.pl


Do góry!