Warsztaty edukacyjne Legalnej Kultury  Warsztaty Legalnej Kultury obejmują zagadnienia: prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, legalnych źródeł kultury i możliwości pobierania oraz udostępniania treści w internecie. Tematykę wykładów dostosowujemy do potrzeb naszych odbiorców, którymi są różne grupy społeczne i zawodowe, między innymi: nauczyciele, uczniowie, dziennikarze, bibliotekarze, fotograficy, artyści. Naszym celem jest przybliżanie wskazanym grupom odbiorców zmieniających się wymogów współczesnej cyfrowej rzeczywistości.

  Zajęcia prowadzą specjaliści - kulturoznawcy, metodycy, prawnicy - którzy odpowiadają na wszystkie pytania uczestników. Warsztaty kierujemy do grup 20-60 osobowych. Stosownie do programu, trwają od godziny do 4 godzin. Nauczycielom i osobom zainteresowanym przyznawany jest certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.

  Na wykładach zawsze dokładnie omawiamy pojęcia związane z dostępem do treści i utworów w sieci, takie jak: dozwolony użytek osobisty i dozwolony użytek publiczny, domena publiczna, plagiat, wszelkie prawa zastrzeżone, ochrona własności intelektualnej, pola eksploatacji, licencje. Jest to wiedza niezbędna w do prawidłowego funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości.

  Podczas szkoleń dla nauczycieli:

  • kładziemy nacisk na wartości etyczne, mówimy jak ważna jest uczciwość w sieci i jak na co dzień być fair wobec twórców kultury

  • omawiamy podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, takie jak: utwór, prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek, licencja, plagiat, opracowanie, cytat

  • szczegółowo objaśniamy zagadnienie tzw. wyjątku edukacyjnego, czyli tego, co w ramach dozwolonego użytku nauczyciel może wykorzystywać podczas swojej pracy w szkole

  • wyjaśniamy zasady i warunki licencji Creative Commons

  • przedstawiamy źródła i sposoby wyszukiwania w sieci utworów z domeny publicznej i tych dostępnych na wolnych licencjach

  • wskazujemy przykłady ciekawych projektów i zasobów dydaktycznych dostępnych bezpłatnie w internecie


  Uczniowie dowiadują się między innymi:

  • czym są legalne źródła, dlaczego warto z nich korzystać i jak je rozpoznać

  • czy i co można ściągać i udostępniać w internecie

  • jakie zasoby można znaleźć w Bazie Legalnych Źródeł Legalnej Kultury

  • gdzie znaleźć zasoby przydatne w nauce

  • jakie są podstawowe regulacje prawa autorskiego

  • na co pozwalają nam zasady dozwolonego użytku

  • czym jest plagiat jawny, a czym ukryty

  • czym jest cytat - jak dużo tekstu można umieścić w swojej pracy

  • czy zawsze powinni podpisywać źródło i autora

  • czy wszystkie licencje Creative Commons są takie same i czym się od siebie mogą różnić


  Bibliotekarzy, animatorów kultury, fotografów, księgarzy i przedstawicieli innych grup zawodowych uświadamiamy jakie mają prawa. Tłumaczymy:

  • jak wyglądają regulacje prawa autorskiego w przypadku korzystania z cudzych utworów we własnej pracy

  • jak chronić swoją twórczość i zarządzać swoimi prawami

  • jakie możliwości dają licencje Creative Commons

  • gdzie szukać legalnych i bezpłatnych zasobów w sieci

  • na co pozwalają zasady dozwolonego użytku

  • czym są organizacje zbiorowego zarządzania

  • od kogo i w jakim przypadku należy uzyskać licencje na korzystanie z utworu

  • jakie są podstawowe zasady ochrony wizerunku

   

  Zainteresowane zorganizowaniem warsztatów szkoły, biblioteki i inne instytucje kulturalno-edukacyjne, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: edukacja@legalnakultura.pl.

  Kontakt z metodykiem

  Jeśli chciałbyś/chciałabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami, zamieścić na stronie własny scenariusz metodyczny lub artykuł, skontaktuj się z naszym metodykiem: metodyk@legalnakultura.pl


  Do góry!