Akty prawne

PRAWO W KULTURZE

/ Akty prawne

Akty prawne

Prawo autorskie, czy szerzej - prawo własności intelektualnej - jest dziedziną trudną i dość skomplikowaną. Dynamiczny rozwój nowych technologii tworzy bowiem nowe sytuacje i przypadki, których regulacją zajmują się przepisy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Nic zatem dziwnego, iż również aktów prawnych w tej dziedzinie jest wiele. Są to akty o różnej randze oraz o różnym zasięgu - począwszy od przepisów krajowych, poprzez prawo europejskie (obecnie Unii Europejskiej, a wcześniej Wspólnoty Europejskiej), a na prawie międzynarodowym skończywszy.

 

Poniżej, zachowując przedstawiony podział na akty polskie, unijne oraz międzynarodowe - zamieszczamy wybrane - naszym zdaniem najważniejsze - regulacje dotyczące bezpośrednio bądź pośrednio praw własności intelektualnej, które są istotne dla prowadzonej przez nas akcji.

 

Przypominamy, iż polskie ustawy oraz akty międzynarodowe, ratyfikowane przez RP, stanowią obowiązujące źródło prawa, dyrektywy  zaś wymagają implementacji, czyli przyjęcia odpowiednich rozwiązań w prawie polskim. Przypominamy także, że - zgodnie z art. 7 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - umowy międzynarodowe przewidujące dalej idącą ochronę posiadacza praw, niż wynika to z polskiej ustawy, stosuje się bezpośrednio.

 

Zobacz:


PRAWO W KULTURZE

/ Akty prawne

Harmonizacja przepisów regulujących zbiorowy zarząd prawami autorskimi

Harmonizacja przepisów regulujących zbiorowy zarząd prawami autorskimi

Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zostanie zharmonizowana na terytorium Unii Europejskiej. Komisja Europejska przygotowała tekst projektu dyrektywy wprowadzającej harmonizację przepisów regulujących zbiorowy zarząd prawami autorskimi sprawowany przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

> WIĘCEJDo góry!