Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) swoje cele statutowe określiło w sposób następujący: dbałość o jakość architektury i środowiska - zbudowanego oraz naturalnego - pojmowanych jako interes publiczny, tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu. Jedną z form działalności jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych, na kilku polach eksploatacji.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP zrzesza artystów wykonawców – wokalistów i instrumentalistów, w celu ochrony ich praw. Jest członkiem międzynarodowych organizacji SCAPR i AEPO-ARTIS.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która działa wyłącznie na rzecz wydawców książek.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

ZAIKS to powstałe w 1918 r. Stowarzyszenie Autorów; organizacja autorska, działająca na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o stowarzyszeniach. Statut Stowarzyszenia jako podstawową formę działania wymienia zrzeszanie autorów w celu reprezentowania ich interesów związanych z ochroną praw autorskich. ZAiKS jest organizacją zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi. Oznacza to, że obok swoich zadań jako organizacja autorska, Stowarzyszenie wykonuje na rzecz uprawnionych twórców wiele czynności określanych razem jako zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi. 

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) reprezentuje interesy środowiska filmowego w Polsce i zagranicą, m.in. poprzez zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich i pokrewnych. Współpracuje z administracją publiczną, promuje polskie kino, wspiera projekty naukowe i edukacyjne.

 

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO założyli w roku 1992 twórcy i producenci oprogramowania. Jest to jedyna organizacja w Polsce, która uzyskała zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych. PRO chroni prawa autorskie twórców polskich, ale i zagranicznych (na mocy umów międzynarodowych).

> WIĘCEJ

strona
1/3
2

Do góry!