Misja

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Misja

Misja

Żyjemy w cywilizacji różnorodności. Oznacza to ogromną wolność, ale także odpowiedzialność i czujność wobec rozmaitych pokus i zagrożeń. Naszą intencją jest, by w tej różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei fundamentalnych dla kultury, takich jak: bycie fair wobec innych, możliwość wyboru i prawo do poszanowania tego, co jest naszym wkładem w kulturowy rozwój.


Fundacja Legalna Kultura istnieje, by przypominać te proste na pozór rzeczy każdego dnia. By promować uczciwe i lojalne zachowania oraz wdzięczne postawy wobec artystów. Nasza misja oparta jest na pozytywnym przekazie – pokazujemy, jak korzystając ze wszystkiego, co oferuje nam najnowsza technologia, pozostać etycznym człowiekiem świadomym tego, że żyje wśród innych ludzi, także w Internecie.


Zależy nam na uświadomieniu odbiorcom kultury związku między dwiema postaciami kultury – cyfrową i materialną. Internet nie jest odrębnym światem – wiele praw i niepisanych reguł, jakie stosujemy, kiedy mamy do czynienia z fizycznym dziełem, pozostaje ważnych, gdy wkraczamy w sferę twórczości zamieszczanej w sieci. To nie jest tak, że w Internecie stajemy się kimś innym. Kiedy mówimy na przykład „nie kradnij”, dotyczy to tak samo powieści w księgarni, jak i książki znajdującej się w Internecie. Obie przecież napisał – wkładając w to serce, energię, pracę i czas – taki sam, a czasem ten sam twórca.

Społeczeństwo cyfrowe to otwarta sieć interakcji, z której każdy z nas może czerpać, ale do której każdy z nas także wiele wnosi. Możemy współtworzyć w Internecie różnego rodzaju dobra niematerialne, ale kluczowe są nasze postawy i zachowania w sieci.

Budujemy dziś cyfrową kulturę, tak jak przez wieki budowaliśmy materialną. I ponownie musimy wypracować zasady, na których się ona opiera – reguły, które pozwolą zaspokajać nasze potrzeby, a zarazem nie łamać praw innych członków wirtualnej wspólnoty i nie godzić w ich uczucia.
Internet jest dobrem wspólnym. Sieć, tak jak kulturę, tworzymy razem. I razem jesteśmy za nią odpowiedzialni. Musimy dbać o jakość kultury cyfrowej, bo to ona nas kształtuje.

Legalna Kultura dąży do rozwiązania jednego z najistotniejszych problemów współczesnej kultury – jak z niej korzystać, zachowując wolność własną i nie ograniczając cudzej? Codziennie przypominamy, że w Internecie po drugiej stronie jest człowiek – nie anonim, nie system, nie cyfra, ale żywa, myśląca i czująca osoba, która ma swoje prawa. Tak samo jak my.

Istnieje wiele wymiarów kształtowania w sieci naszej kultury, naszej aktywności społecznej. Legalna Kultura promuje idee, wartości i postawy ważne dla wszystkich użytkowników kultury w cyfrowej rzeczywistości: wspólnotowość, powszechność dostępu, różnorodność, zdolność współpracy, uczciwość, zaufanie, świadomość, wiedzę i przejrzystość zasad, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, wzajemny szacunek, życzliwość i wdzięczność. Wszystkie te rzeczy powinny stanowić fundament naszego funkcjonowanie w Internecie.

Fundacja Legalna Kultura stawia sobie 3 podstawowe cele.

  • Zależy nam na poszerzaniu WIEDZY
    Naszą misją jest edukacja. Wiemy, jak ważna jest rzetelna informacja – dlatego robimy wszystko, by internauci potrafili świadomie poruszać się wśród bogatych zasobów sieci.
  • Zależy nam na KULTURZE
    Poprzez nasze projekty uświadamiamy odbiorcom kultury, że wszystko, co jest dostępne w Internecie – wybitne filmy, piękna muzyka, pasjonujące książki – to dzieła, które powstały dzięki pracy innych ludzi. Stawiamy na integrację i dialog, wierząc, że w dzisiejszych, niełatwych czasach jesteśmy w stanie porozumieć się, ponieważ mamy wspólny cel – tworzenie i rozwój.
  • Zależy nam na WSPÓŁPRACY
    Współdziałamy z wybitnymi artystami, ale zapraszamy też do wspólnych działań młodych twórców, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w świecie sztuki. Korzystamy z bogatego doświadczenia prawników, którzy pomagają zrozumieć zasady prawa autorskiego czy dozwolonego użytku. Współpracujemy z metodykami i naukowcami prowadzącymi badania, by na bieżąco śledzić trendy kultury. Wierzymy, że zmiana jest możliwa – zmiana naszych postaw i zachowań w sieci – tłumaczymy, przekonujemy, uczymy, udostępniamy.

Legalna Kultura prowadzi społeczną kampanię edukacyjną o charakterze interaktywnym – w ten sposób tworzymy wspólnotę twórców i odbiorców kultury. Jesteśmy w stałym kontakcie z użytkownikami kultury – uczniami i nauczycielami, studentami i seniorami, przedstawicielami różnych grup zawodowych – odpowiadamy na ich pytania, rozwiązujemy problemy, kierujemy specjalne propozycje do określonych grup odbiorców, udostępniamy zróżnicowane materiały edukacyjne. Internauci mogą wraz z nami współtworzyć kulturę z legalnych źródeł, promować je i udostępniać – na przykład dodając linki do naszej bazy.
Wszystkie nasze działania mają charakter pozytywny – promujemy, udostępniamy, wyjaśniamy, uczymy, przypominamy o podstawowych wartościach, dajemy przykład, łączymy.
Misją Fundacji jest uświadamianie odbiorcom kultury, że jej wytwory nie powstają w społecznej próżni. Że sposób, w jaki korzystamy z kultury, ma na nią ogromny wpływ. Nasze działania kierujemy do ludzi, którym zależy na kulturze. Ale także do tych jej użytkowników, którzy nie są jeszcze świadomi, jak ważne jest uczestnictwo w kulturze polegające na wzajemnym braniu i dawaniu – dążymy do tego, by każdy odbiorca kultury świadomie, odpowiedzialnie i legalnie korzystał z jej zasobów.

Tworzymy wspólny, zróżnicowany świat, oparty na otwartości i zaufaniu. Świat, w którym wymieniamy się wzajemnie tym, co potrafimy stworzyć. Nie możemy jednak zapominać, że wolność i powszechny dostęp do kultury budują także zobowiązania – przede wszystkim wobec jej twórców.
Staramy się być aktywnym i odpowiedzialnym partnerem w debacie publicznej na temat legalnych źródeł kultury, mieć wpływ na opinie, postawy oraz zachowania twórców i odbiorców kultury. Nie boimy się konfrontacji z naszymi oponentami. Sprzeciwiamy się finansowaniu portali – poprzez zamieszczanie reklam – udostępniających kulturę z nielegalnych źródeł. Podkreślamy rolę społecznej odpowiedzialności biznesu; to nie tylko użytkownicy powinni być obarczani winą za internetowe piractwo, lecz ci wszyscy, którzy udostępniają treści z nielegalnych źródeł lub ułatwiają ten proceder.
Przywiązujemy też wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa w Internecie. Uświadamiamy odbiorcom kultury zagrożenia, przede wszystkim te związane z pobieraniem materiałów niepewnego pochodzenia – wskazujemy legalne źródła.
Nadchodzi czas, by podjąć działania zdecydowane, które mają charakter kompleksowy. Dzisiaj nie wystarczą doraźne, krótkotrwałe i przemijające projekty czy incydentalne akcje. Wszyscy ludzie kultury powinni zjednoczyć się wokół idei legalności w Internecie. Współczesne pokolenia wychowują się w sieci, wzrastają w kulturze cyfrowej. Dlatego potrzebujemy długofalowej strategii i holistycznej edukacji, by już u najmłodszych obywateli kształtować poczucie odpowiedzialności za nasze wspólne dobro – kulturę w Internecie.
Do góry!