Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Dzień Ochrony Danych Osobowych

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych

27.01.17

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Zainicjowane przez Komitet Ministrów Rady Europy wydarzenie przypada w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. To najstarszy akt prawny o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych.

O tym, że problem jest poważny, świadczą badania badania Biura Informacji Kredytowej, z których wynika, że aż 44% Polaków w wieku 15-65 lat zetknęło się w swoim życiu z sytuacjami bezpośrednio bądź potencjalnie zagrażającymi bezpieczeństwu danych. Najczęściej były to zdarzenia powiązane z utratą dokumentów tożsamości – z ich zgubieniem (16%), bądź kradzieżą (10%). Co dziesiąty badany doświadczył próby podszycia się pod niego w sieci internetowej. Stosunkowo często wskazywano także na problemy związane z kradzieżą haseł do skrzynki mailowej i kont na portalach społecznościowych (9%). Ze statystyk wynika, że najbardziej narażeni na kradzież danych są mężczyźni, osoby o ponadprzeciętnych zarobkach oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Od 2015 roku z inicjatywy Biura Informacji Kredytowej i Komendy Głównej Policji w internecie działa platforma edukacyjna Nieskradzione.pl. To adres, pod którym znaleźć można proste patenty na bezpieczeństwo na co dzień, a także zbiór praktycznych porad, m.in. wskazówki co do zastrzegania zagubionego dowodu osobistego, również poza granicami kraju, czy możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżą danych osobowych.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura

Do góry!