Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Własność intelektualna w dobie zmian – konferencja

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Własność intelektualna w dobie zmian – konferencja

Własność intelektualna w dobie zmian – konferencja

05.04.23

W ubiegłym roku Polska znalazła się na 25 miejscu w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych. Z najnowszych badań wynika, że tylko 10 proc. małych i średnich firm wie, co to jest własność intelektualna – podkreślali uczestnicy konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Piractwo i podrabianie, czyli naruszenie praw własności intelektualnej jest poważnym wyzwaniem w wielu branżach i może znacznie zmniejszyć zyski firm. Bez możliwości ochrony swoich innowacji za pomocą patentów, znaków towarowych (wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.) wynalazcy i twórcy mają mniejszą motywację do inwestowania czasu, pieniędzy i wysiłku w opracowywanie nowych pomysłów.


W panelu „Zwalczanie handlu podróbkami za pośrednictwem internetu – rola poszczególnych uczestników rynku, wyzwania i dobre praktyki” wzięła udział prezeska Fundacji Legalna Kultura Kinga Jakubowska.
Uczestnicy dyskusji rozmawiali o roli platform e-commerce w walce z nadużyciami, sposobach przeciwdziałania sprzedaży podróbek oraz roli edukacji w przeciwdziałaniu nadużyciom.
Przedstawicielka Legalnej Kultury przytoczyła dane mówiące, że prawie wszyscy (98%) „całkowicie się zgadzają” lub „zdecydowanie się zgadzają”, że ważne jest, aby wynalazcy, twórcy i artyści-wykonawcy mogli chronić swoje prawa i otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. Z drugiej strony aż 70% ankietowanych, którzy kupili podrabiane towary i 73% tych, którzy celowo uzyskali dostęp do pirackich treści online ma subiektywną świadomość własności intelektualnej znacznie poniżej średniej. Sugeruje to, że osoby, które nie rozumieją kwestii własności intelektualnej, częściej ją naruszają, co wskazuje na potencjalne korzyści z edukacji i promowania świadomości własności intelektualnej wśród społeczeństwa.


Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP
zwróciła uwagę, że w 2022 roku liczba wniosków patentowych wzrosła w naszym kraju o ponad 17 proc., co dało nam 25 miejsce w Europie. Zajęliśmy pozycję w połowie stawki.


Odczuwamy niedosyt. Dlatego staramy się edukować licealistów, studentów, przedsiębiorców. Chcemy, aby już uczniowie wiedzieli co to jest patent. Na uczelniach mamy obowiązkowy przedmiot „ochrona własności intelektualnej”. Docieramy też do przedsiębiorców ponieważ tylko 10 proc. małych i średnich firm wie, co to jest własność intelektualna – dodała Edyta Demby-Siwek.

O znaczeniu edukacji, szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych, które zmienią naszą świadomości w postrzeganiu własności intelektualnej  mówił też, otwierając konferencję, Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon.


W dobie globalizacji, przy nieograniczonych możliwościach produkcyjnych i sprzedażowych, nieunikniona stała się debata dotycząca zasad uczciwej konkurencji. Globalna ochrona praw własności intelektualnej, a co za tym idzie – realne możliwości przedsiębiorców do zabezpieczenia swoich praw – muszą wybrzmiewać głośno, by idea stawała się praktyką – stwierdził dyrektor Mielczarek.

Bartosz Krakowiak, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska przekonywał, że dominuje techniczne postrzeganie własności intelektualnej, pomija się natomiast aspekt strategiczny.  Tymczasem dobrze chroniona własność intelektualna jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej i zwiększania wartości przedsiębiorstwa. W tym kontekście ogromne znaczenie odgrywa mądra edukacja – powiedział.


Z kolei Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora SGH ds. transferu technologii mówił o trudnej współpracy nauki i biznesu w ochronie własności intelektualnej.


Dla biznesu najważniejszy jest czas i efektywność, dla naukowców zaś liczba publikacji naukowych, a nie zgłoszenia patentowe czy współpraca z przedsiębiorcami – dodał.


Uczestnicy konferencji podkreślali, że własność intelektualna ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Szczelna jej ochrona zachęca firmy do  tworzenia, rozwijania nowych technologii i rozwiązań w wielu dziedzinach. Branże intensywnie korzystające z własności intelektualnej, takie jak przemysł farmaceutyczny często tworzą dobrze płatne miejsca pracy i znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Silna ochrona własności intelektualnej może pomóc w rozwoju branż, prowadząc do większej liczby miejsc pracy i wyższych płac.


Rzetelne przepisy odnoszące się do własności intelektualnej mogą pomóc w stworzeniu równych szans dla firm w różnych krajach. Chroniąc prawa wynalazców i twórców, prawa własności intelektualnej mogą pomóc w promowaniu uczciwego handlu i zapobieganiu nieautoryzowanemu wykorzystaniu cennej własności intelektualnej.

Zdjęcia: Konfederacja Lewiatan

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!