Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Poznańscy etnolodzy udostępnili swoje archiwa w internecie

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Poznańscy etnolodzy udostępnili swoje archiwa w internecie

Poznańscy etnolodzy udostępnili swoje archiwa w internecie

14.04.15

Prawie 8 tysięcy nagrań video, plików dźwiękowych i fotografii ze zbiorów archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępne jest od teraz w Internecie w ramach Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty. Z archiwaliów korzystać można na zasadzie otwartej licencji.

Prof. Józeg Burszta to zasłużony dla polskiej nauki wieloletni kierownik Katedry Etnografii UAM. W 1972 roku z jego inicjatywy powołano do życia archiwum etnograficzne uczelni. Znalazły się w nim przede wszystkim materiały będące rezultatem działalności naukowej i prowadzonych od lat 50. XX badań terenowych, głównie na terenie Wielkopolski, ale także na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Blisko pół wieku później zbiory doczekały się cyfryzacji i upublicznienia w tej wersji wszystkim zainteresowanym.

W Cyfrowym Archiwum im. Józefa Burszty, które dostępne jest pod adresem http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl znajdziemy bogatą dokumentację fotograficzną, nagrania z wywiadów terenowych, wycinki prasowe, rękopisy, rysunki i innego rodzaju archiwalia. Obok materiałów badawczych w zbiorach dostępna jest także m.in. przedwojenna kolekcja etnograficznych filmów niemieckich z lat 30. XX.

Jak zapowiadają inicjatorki projektu dr Anna Weronika Brzezińska i dr Agata Maria Stanisz, w połowie 2015 roku na stronie Archiwum upublicznionych zostanie 25 filmów etnograficznych przygotowanych przez dr Aleksandrę Wojciechowską i Janusza Piwowarskiego oraz spis archiwalnych inwentarzy. Planowane jest też opublikowanie w bazie pierwszych rozdziałów książki „Kultura ludowej Wielkopolski” napisanej pod redakcją prof. Józefa Burszty. Integralną częścią Cyfrowego Archiwum jest prezentacja sylwetki naukowej tego wybitnego naukowca oraz przypomnienie jego bogatego i zróżnicowanego dorobku.

Przedsięwzięcie „Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie” zrealizowano w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Kolberg 2014 - Promesa. Znajdujące się w nim materiały dostępne są na licencji Creative Commons 3.0.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!