Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

08.09.16

Według najnowszych danych Instytutu Statystycznego UNESCO w Montrealu, wciąż 757 mln ludzi w wieku powyżej 15 lat nie umie czytać ani pisać. Około dwie trzecie z nich stanowią kobiety. W tym roku już po raz 50. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji.

Obchodzony 8 września Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji proklamowany został decyzją Konferencji Generalnej UNESCO w 1966 roku, w wyniku postanowień zorganizowanego rok wcześniej Kongresu Ministrów Edukacji w Teheranie oraz przyjętych na nim postanowień i rekomendacji na temat kierunków działań, które powinny być podjęte dla rozwiązania problemu analfabetyzmu na świecie. Na Kongresie pojawiło się po raz pierwszy pojęcie analfabetyzmu funkcjonalnego.

Od tej daty dzień ten obchodzony jest corocznie na całym świecie, angażując rządy, organizacje międzynarodowe, społeczności lokalne, biznes, nauczycieli, ludzi nauki, ekspertów z różnych dziedzin. Głównym celem obchodów jest przypominanie społeczności świata o jednym z fundamentalnych praw człowieka – prawie do edukacji, która wciąż w wielu krajach i dla wielu ludzi pozostaje dobrem luksusowym, chociaż dla większości z nich stanowi jedyną szansę na rozwój osobisty, poprawę warunków życia i podniesienie statusu społecznego. Dziedzictwo analfabetyzmu jest w większości najbiedniejszych krajów świata przyczyną nierozwiązanych od pokoleń problemów społecznych: biedy, epidemii chorób, nadmiernego przyrostu naturalnego. Edukacja to podstawowe narzędzie budowania społeczeństwa równych szans dla kobiet i mężczyzn, opartego na zasadach demokracji i zrównoważonego rozwoju.

W dniach 8-9 września 2016 w siedzibie UNESCO w Paryżu zorganizowane zostało specjalne wydarzenie z udziałem Dyrektor Generalnej, zatytułowane: „Odczytywanie przeszłości, zapisywanie przyszłości”. Ma ono na celu podsumowanie pięćdziesięciu lat wysiłków na rzecz alfabetyzacji i budowania bardziej zrównoważonych rozwojowo i sprawiedliwych społeczeństw, wskazanie najtrudniejszych, najbardziej złożonych wyzwań, na jakie napotykamy dziś oraz próbę znalezienia rozwiązań tych problemów, zgodnie z założeniami Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Podczas obchodów Dnia nastąpi oficjalna inauguracja Globalnego Porozumienia na rzecz Alfabetyzacji (Global Alliance for Literacy – GAL), a także zaprezentowany zostanie trzeci Światowy Raport na temat uczenia się dorosłych i edukacji (Global Report on Adult Learning and Education – GRALE III), opracowany przez Instytut UNESCO Kształcenia Ustawicznego (UIL).

Podobnie jak w latach ubiegłych, zaprezentowani zostaną laureaci dwóch międzynarodowych nagród UNESCO w dziedzinie alfabetyzacji. Od roku 1967 wyróżniono nimi ponad 470 projektów i programów, realizowanych przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i pojedyncze osoby – we wszystkich regionach świata.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!