Nic nowego, a jednak...

Kampanie antypirackie i edukacyjne nie są wynalazkiem ostatnich lat. Pojawiły się już w latach 80. XX wieku, wraz z rozwojem technologii – gdy ludzie dostali do ręki narzędzia do powielania i zwielokrotniania.

Na przestrzeni lat zmienił się ich styl przekazu, odkrywając przed nami przeróżne motywacje. Coraz cześciej kampanie zachęcają do korzystania z legalnych źródeł kultury. Ale przede wszystkim starają się pokazać, jak negatywny wpływ na nasze codzinne życie ma korzystanie z kultury z nielegalnych źródeł.

 

Zapraszamy do obejrzenia klasycznych spotów i najnowszych kampanii. Zachęcamy do przysyłania tych, które Was poruszyły, dały do myślenia i zainspirowały.

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Australia

Kampania pod hasłem "Thanks for playing your part" kładła nacisk na wspólnotę twórców i odbiorców, podkreślając, że za realizacją filmu stoją konkretni ludzie, którym należy się wynagrodzenie za ich prace, a widzowie mają w tym procesie istotną do odegrania rolę.

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Dania

Kampania zorganizowana została nie przez instytucje rządowe, ale przez szeroko rozumiamy sektor prywatny. Jej zadaniem jest uświadomienie ludziom istotnej roli kultury, twórców i całego przemysłu z tym związanego. Położono nacisk na konieczność zapewnienia różnorodności kulturowej. Kampania skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i porusza istotne kwestie związane z prawem autorskim. Duńskie Ministerstwo Kultury przyłączając się do kampanii, otworzyło specjalny kiosk informacyjny, którego głównym zdaniem jest wyjaśnianie i popularyzowanie tematu ochrony praw autorskich. 

fot. flicr.com/by_IzuenGordelekua CC BY-NC-SA 2.0

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Geek the Library (USA)

Amerykańska kampania na rzecz ochrony i utrzymania bibliotek publicznych. Biblioteki publiczne odgrywają ważną rolę zarówno w życiu poszczególnych osób, jak i całych społeczności – inspirują i upodmiotowiają. Każdy jest w nich mile widziany. Prawie wszystko można dzięki nim zwiedzić.

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Hong Kong, Chiny

W 1998 r. Departament ds. Akcyz i Ceł Hong Kongu przygotował i wprowadził kampanię "Nie dla podróbek" (No Fakes Campaign). Jej zadaniem było rozbudzenie poczucia dumy wśród właścicieli sklepów, którzy do tej pory otrzymują specjalne znaczki potwierdzające, że sprzedawany u nich towar nie jest podróbką.

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Kolumbia

We współpracy z UNESCO, Kolumbijski Urząd ds. Praw Autorskich wprowadził dwie kampanie, promujące ochronę praw autorskich i praw pokrewnych.

W ramach pierwszej wydana została książka "Zawody kreatywne" ("Imaginative Professions"), którą przekazano kolumbijskim szkołom. Tak powstał materiał edukacyjny dla uczniów i nauczycieli najmłodszych klas.

Druga kampania skupiła się na kwestii budowania świadomości społecznej wśród opinii publicznej. W trakcie jej trwania zawieszano plakaty informacyjne we wszystkich środkach transportu w Bogocie. Bohaterką kampanii była popularną postać z kreskówki - Mafalda, która przekazywała informacje promujące wartości obywatelskie i poszanowanie prawa autorskiego. Zwracała także uwagę na fakt, że z piractwem trzeba walczyć.

fot. flicr.com/by_Casa Fora Eixo Minas CC BY 2.0

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Czechy

W 2015 r. do sieci trafiła wiralowa historia Jakuba F., skazanego przez czeski sąd na 3 lata więzienia w zawieszeniu za internetowe piractwo, który zawarł z właścicielami praw autorskich specyficzną ugodę. Zakładała ona, że uniknie płacenia im wysokiego odszkodowania, jeżeli przygotowany przez niego antypiracki filmik zostanie odtworzony na YouTube 200 tys. razy.

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Fair Internet For Performers

Międzynarodowa kampania na rzecz przysługującego artystom stosownego wynagrodzenia stanowiącego udział we wpływach uzyskiwanych z eksploatacji ich utrwalonych wykonań.

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Holandia

W 2004 r. holenderski SURF oraz brytyjski JISC zapoczątkowały wspólną kampanię świadomościową, której celem była edukacja nauczycieli akademickich w zakresie prawa autorskiego w internecie. Dzięki niej, udało się stworzyć podstawę do zawierania umów zgodnie z wymogami praw autorskich. Kampania wspierała również uniwersytety w formułowaniu polityk odnośnie praw autorskich, tworzyła międzynarodową bazę wiedzy na ten temat, wprowadzono kampanię "Znaj swoje prawa" (Know Your Rights) oraz przeanalizowano dostępność informacji naukowej w internecie.

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

IP Awareness Foundation (AUSTRALIA)

Fundacja przeprowadziła trzy kampanie: 

2010 r. – "Accidental Pirate" (Przypadkowy Pirat). Najważniejszym tematem kampanii był wynik badań, które pokazały, że 1 na 3 Australijczyków był zaangażowany w kradzież filmu lub materiału telewizyjnego, czyli uprawiał piractwo. Paradoksalnie, dokładnie w tym samym czasie postrzegał piractwo jako kradzież. Kampania przeprowadzona została przez przemysł telewizyjny i filmowy. 

2011 r. – "What’s your excuse?" (A Ty jaką masz wymówkę?). Kolejne badanie pokazało, że coraz więcej Australijczyków szuka wygodnych wymówek na usprawiedliwienie własnych pirackich działań w Internecie. Zwrócono uwagę, że kluczową rolę w zmniejszaniu liczby krazieży w internecie pełnią dostawcy usług internetowych.

2012 r. – "Thank you" (Dziękuję) - w ramach tego projektu prowadzone są kampanie, które zachęcają Australijczyków do dalszej edukacji w zakresie zapobiegania piractwu i kradzieżom w Internecie. W kampaniach występują znani australijscy aktorzy, ekipy filmowe, producenci, wystawcy, przedstawiciele telewizji. 

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Na świecie

Malezja

Kampania rozpoczęła się od inicjatywy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zbierano pirackie płyty z filmami. Za każdą przyniesioną płytę otrzymywało się doładowaną kartą do telefonu. Ta kampania była częścią programu, zachęcającego młodzież do kreatywności i pracy twórczej w swoich społecznościach. Stała się także częścią szerszej kampanii edukacyjnej oraz jest pierwszą akcją skierowaną przeciwko piractwu, którą przeprowadzili uczniowie wraz z sektorem prywatnym.

fot. materiały z kampanii 


strona
1/2
2

Do góry!