Co Nabywca może zrobić z zakupioną książką?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Co Nabywca może zrobić z zakupioną książką?

Co Nabywca może zrobić z zakupioną książką?

25.01.13

Nabywca książki - może korzystać z niej z poszanowaniem praw Wydawcy oraz praw autorskich osobistych Autora / Autorów.

 

To w szczególności znaczy, że Nabywca ma prawo do nieodpłatnego korzystania z nabytej książki w zakresie tzw. dozwolonego użytku osobistego.

 

Oznacza to, że może nieodpłatnie udostępnić nabyty egzemplarz osobom, z którymi pozostaje w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub w stosunku towarzyskim.

 

Nie może natomiast np. umieścić tej książki ani jej kopii na swoim profilu społecznościowym w taki sposób, aby dostęp do niej uzyskały osoby, z którymi nie pozostaje w związku osobistym w powyższym rozumieniu.

 

Nadto, w ramach tego użytku, może skopiować nabyty egzemplarz w punkcie kserograficznym lub wykonać jego fotokopię. Jednak podobnie, jak w przypadku oryginalnego egzemplarza, nie może  korzystać z tak wykonanej kopii (ani całości ani jej fragmentów) poza kręgiem osób określonych wyżej.  

 

Nabywca ma również prawo korzystać z tej książki w zakresie tzw. prawa cytatu, w tym dla własnych celów zawodowych lub naukowych. Oznacza to, że może przytoczyć drobne fragmenty książki we własnym dziele (tj. we własnym artykule, książce, prezentacji, itp.), pod warunkiem, że będzie to uzasadnione wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Jednocześnie jednak, cytując, musi podać: imię i nazwisko autora/autorów książki oraz źródło, a zatem tytuł książki, rok i miejsce wydania lub wydawcę. (UWAGA! brak odpowiedniego oznaczenia cytowanego fragmentu, uniemożliwiający zorientowanie się, że mamy do czynienia z cudzą twórczością i cytatem, może wskazywać na to, że doszło do plagiatu).

 

Po drugie, cytowany fragment musi zachować pierwotne brzmienie, nie można go więc, co do zasady, modyfikować (może dojść do naruszeniem praw autorskich osobistych, jeśli główna myśl i intencja autora zostaną zniekształcone lub jeśli cytowany fragment wywoła u odbiorcy całkowicie fałszywe wyobrażenie o publikacji, z której cytat pochodzi).

 

Jednocześnie zastrzegamy, że:

- opisany wyżej dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z tej książki ani godzić w słuszne interesy Autora/Wydawcy,

- powyższe informacje w żadnym razie nie zawierają wyczerpującego katalogu ograniczeń i uprawnień w zakresie korzystania z niniejszej książki, a mają jedynie na celu przybliżenie Nabywcy obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

 

 

Mec. Lubomira Wengler

Mec. Ewa Adamska-Pietrzak
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!