Prezydent RP podpisał zmianę Ustawy o prawie autorskim

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Prezydent RP podpisał zmianę Ustawy o prawie autorskim

Prezydent RP podpisał zmianę Ustawy o prawie autorskim

02.07.15

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 1 lipca nowelizację prawa autorskiego, która wzmacnia pozycję artystów wykonawców. Nowe prawo zacznie obowiązywać 14 lipca.

Zasadniczym celem ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, s. 1).

Podstawowym celem dyrektywy 2011/77/UE jest ujednolicenie sposobu obliczania czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami, wydłużenie czasu ochrony praw pokrewnych (praw do artystycznych wykonań i do fonogramów) z 50 do 70 lat od momentu publikacji lub rozpowszechnienia w inny sposób przedmiotów tych praw oraz zapewnienie artystom wykonawcom odpowiedniej ochrony ich praw przez cały okres ich życia.

Ustawa zacznie obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do tych wykonań, które będą chronione w dniu jej wejścia w życie i tych, które dopiero powstaną.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!