Filmowanie koncertów, a prawo autorskie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Filmowanie koncertów, a prawo autorskie

Filmowanie koncertów, a prawo autorskie

Czy można publikować w internecie własne nagrania z koncertów ulubionych wykonawców?

Zgodnie z art. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator imprezy masowej udostępnia jej uczestnikom regulamin obiektu lub imprezy. W tym dokumencie zawarta jest informacja o tym, czy wolno rejestrować wykonanie utworu. Taka informacja zazwyczaj jest też na bilecie.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z treścią art. 86 UPAPP artyście wykonawcy  przysługuje, w granicach określonych przepisami ustawy, wyłączne prawo do korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego na określonych polach eksploatacji. Jednym z nich jest utrwalanie i zwielokrotnianie, czyli wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz zapisu techniką cyfrową.

Co z tego wynika w praktyce dla słuchacza koncertu?


Zakupując bilet zawieramy umowę, a więc obowiązuje nas regulamin imprezy. Regulamin zazwyczaj określa, kto – i spełniając jakie warunki – może utrwalać artystyczne wykonanie. Artysta wykonawca posiada wyłączne prawo do rozporządzania prawami do zapisu artystycznego wykonania.

Fot. Festiwal ZwiastunówDo góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej