Dzieła, które wyszły z obiegu handlowego

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Dzieła, które wyszły z obiegu handlowego

O digitalizacji i udostępnianiu dzieł, które wyszły z obiegu handlowego (out-of-commerce, OOC), dyskutowano w trakcie III Warszawskich Targów Książki (10 maja 2012r.) Debatę zorganizowała Polska Izba Książki oraz SAiW „Polska Książka”. Zobacz materiały z tej debaty, opracowane przez prawników.

 

„Europejskie i francuskie projekty digitalizacji dzieł znajdujących się poza obrotem handlowym (out-of-commerce)” – taki tytuł nosi dokument, który był prezentowany podczas debaty. Debatę zorganizowała Polska Izba Książki oraz SAiW „Polska Książka”.

 

SAiW „Polska Książka” liczy przede wszystkim na to, że dokument dostarczy kompletnych informacji na temat licznych inicjatyw, które są realizowane w ramach UE. Spodziewa się również, że ten specjalistyczny materiał pokaże mocne i słabe strony rozwiązań francuskich. Ponadto ma nadzieję, że przyczyni się do wypracowania w Polsce optymalnego modelu, który w trakcie prac digitalizacyjnych pozwoli pogodzić interesy autorów, wydawców i bibliotek.

 

Opracowanie: prawnicy SAiW „Polska Książka” – Aleksandra Burba i Jędrzej Maciejewski – przy wsparciu Jolanty Zatorskiej, doktorantki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Orleanie. Tłumaczenie dokumentów unijnych i francuskich: tłumacze z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Agnieszka Włudyka-Szeliga (SAiW PK) i Jolanta Zatorska (WPiA UJ).

 

Zobacz cały dokument w pdf >

 

(ib)

Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego