Sejm uchwalił nowelę prawa autorskiego dot. reemisji

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Sejm uchwalił nowelę prawa autorskiego dot. reemisji

Sejm uchwalił nowelę prawa autorskiego dot. reemisji

Wszystkie kluby sejmowe poparły jednogłośnie projekt noweli prawa autorskiego, która daje większą swobodę nadawcom w zawieraniu umów o reemisję.

Celem noweli, przygotowanej przez resort kultury, jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z 1993 roku w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (tzw. dyrektywa satelitarno-kablowa).

Zmiana ustawy umożliwić ma nadawcy radiowemu lub telewizyjnemu samodzielne udzielanie licencji na reemisję kablową swoich programów przy jednoczesnym zachowaniu swobody postępowania, tj. jeżeli z jakichkolwiek powodów nie podejmą się samodzielnego udzielania licencji na reemisję, będą mogły w dalszym ciągu, tak jak obecnie, powierzyć swoje prawa w zarząd właściwej organizacji zbiorowego zarządzania.

Polska była zobowiązana do wdrożenia dyrektywy niezwłocznie po wejściu do UE. Brak działań w tej sprawie zaskarżony został przez operatorów kablowych do Komisji Europejskiej. W przypadku braku implementacji noweli grozić będzie Polsce wszczęciem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego