Uroczystość wręczenia nagród laureatom 17. edycji konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP

STREFA WYDARZEŃ

/ Polecamy

Uroczystość wręczenia nagród laureatom 17. edycji konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP

Uroczystość wręczenia nagród laureatom 17. edycji konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP

06.12.19

Ogłaszane co roku konkursy na prace naukowe, plakaty, filmy oraz informacje medialne, ciesząc się stale wzrastającym zainteresowaniem środowisk twórczych, przyczyniają się do ugruntowania i rozwoju kultury ochrony własności intelektualnej w Polsce. Sfera ta wymaga bowiem jak najszerszego i systematycznego upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem zróżnicowanych form przekazu adresowanego do wielu grup odbiorców.


Stale rozwijana formuła konkursów umożliwia szerokie promowanie najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei ochrony praw na dobrach niematerialnych. Nagrodzone prace i projekty stanowią przy tym jedynie część wszystkich propozycji zgłaszanych do konkursowej rywalizacji. Dziesiątki prac teoretycznych, informacji medialnych i filmów oraz setki projektów plastycznych, które napływają co roku do Urzędu Patentowego RP, świadczą niewątpliwie o coraz większym społecznym znaczeniu i rozumieniu problematyki ochrony własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.


Prace naukowe, projekty plastyczne, twórczość dziennikarska oraz filmowa, odwołujące się do szerokiego kontekstu cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego związanego z własnością intelektualną, stanowią wymierny rezultat każdej edycji konkursów. Wysoki i stale rosnący poziom zgłaszanych prac konkursowych dowodzi jednocześnie, że dostrzeganie relacji pomiędzy ochroną dorobku intelektualnego a funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa może być bardzo wartościową inspiracją dla opisu naukowego, artystycznego i medialnego, poświęconego nowym zjawiskom oraz tendencjom wiążącym się ze sferą ochrony wartości niematerialnych.


Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co świadczy o tym, że resorty te w pełni doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością angażują się w prace konkursowego Jury wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni.


Inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera od wielu lat także liczne grono życzliwych Fundatorów. Dzięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patentowy RP stale wzbogaca formułę konkursów o nowe możliwości służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!