Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Konferencja "Aktualne problemy prawa własności intelektualnej"

STREFA WYDARZEŃ

/ Polecamy

Konferencja

Konferencja "Aktualne problemy prawa własności intelektualnej"

07.03.18

Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”, która odbędzie się dnia 7 marca br. o godz. 08:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, jak również popularyzację wiedzy z obszaru tej dziedziny prawa. Organizatorom zależy na zaprezentowaniu praktycznego wymiaru prawa własności intelektualnej, które zajmuje znaczącą pozycję pośród innych gałęzi prawa i charakteryzuje się dynamicznym rozwojem.
Konferencja adresowana jest do studentów, pracowników naukowych, praktyków, osób mających do czynienia z IP w wykonywanej profesji oraz chcących nabyć wiedzę z tego zakresu.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane m. in. prelekcje z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Program konferencji
8:30 – rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 – otwarcie konferencji

I  PANEL
9:10 – 11:30
1. mgr Damian Leśniewski (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku): Ochrona praw przedsiębiorcy do domeny internetowej.
2. Kajetan Ostoja-Ciemny (WPiA, Uniwersytet Warszawski): Ambush marketing – aktualne wyzwanie dla prawa własności intelektualnej.
3. dr Daria Gęsicka (Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Opłaty reprograficzne – czy wszystko już o nich wiemy ?.
4. Paweł Juściński, Przemysław Juściński (WPiA, Uniwersytet Jagielloński): Ochrona prawnoautorska „twórczości” animalnej i generowanej komputerowo.
5. dr Marek Salamonowicz (Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Przesłanki i zakres ochrony zewnętrznej postaci produktu – trade dress – w prawie Stanów Zjednoczonych.
6. dr hab. Monika Wałachowska (Opiekun koła naukowego prawa własności intelektualnej „Niematerialni”, Katedra Prawa Ubezpieczeniowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Konsekwencje prawne utrudniania wprowadzenia na rynek leków generycznych (zagadnienia wybrane).
7. dr Katarzyna Krupa-Lipińska (Rzecznik patentowy, Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Trójwymiarowe znaki towarowe.

II  PANEL
12:00 – 15:00
1. mec. Joanna Skrzeczkowska (Radca prawny, Rzecznik ds. europejskich znaków towarowych i wzorów przemysłowych, Redaktor naczelna bloga Patent na kreatywność, Kancelaria Radców prawnych Ostrowski i Wspólnicy): Prawo mody: Czy czerwona podeszwa butów Louboutin może być znakiem towarowym?.
2. mec. dr hab. Marek Świerczyński (Adwokat, Prof. UKSW, Of Counsel w Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Instytut Allerhanda), Bartłomiej Oręziak (WPiA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Wnioski z wyroku TSUE z 27 września 2017 r. w sprawie Nintendo p. Big Ben dla ochrony unijnych praw własności intelektualnej.
3. mec. dr Aleksandra Auleytner (Radca prawny, Redaktor naczelna IP Law Blog, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka): Linkowanie a prawo autorskie. Co nowego przynosi wyrokTSUE C-160/15 z 8 września 2016 r. GS Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy i in.
4. mec. Marta Miszczuk (Radca prawny, Rzecznik patentowy, Kancelaria Affre i Wspólnicy): Kolor jako znak towarowy w orzecznictwie UE.

III  PANEL
16:00 – 18:00
1. mgr Wojciech Sosnowski (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Wolność panoramy w Polsce i Europie.
2. Konstanty Potocki (KPWI „Niematerialni”, WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Prawo autorskie w social media.
3. Wojciech Kądziela (WPiA, Uniwersytet Jagielloński): Co tak naprawdę wynika z art. 70 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Problemy z pozycją producenta utworu audiowizualnego w świetle najnowszego orzecznictwa.
4. Wiktoria Lach (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Korzystanie z witryny Youtube.pl, a prawa własności intelektualnej.
5. apl. rad. Dominika Pacholska: Ochrona wytworów intelektualnych niebędących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub przepisów kodeksu cywilnego dotyczących ochrony dóbr osobistych.
6. Magdalena Karolak (KPWI „Niematerialni”, WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Prawo autorskie w reklamie.
7. mgr Paulina Musiałowska (WPiA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Fałszowanie produktów leczniczych –  jako naruszenie praw własności intelektualnej i wynikające z niego konsekwencje dla sektora prywatnego.

Więcej informacji na stronie internetowej aktualneproblemyip.wordpress.com oraz profilu wydarzenia na Facebooku.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Do góry!