Świadomy wybór legalnych lub nielegalnych źródeł kultury

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Świadomy wybór legalnych lub nielegalnych źródeł kultury

Świadomy wybór legalnych lub nielegalnych źródeł kultury

03.04.12

Czy pobierając z internetu filmy, seriale, muzykę lub gry wybieramy świadomie źródła dostępu – legalne lub nielegalne? Świadomość wyboru legalnych lub nielegalnych źródeł korzystania z produktów kultury w sieci była przedmiotem badań, przeprowadzonych wiosną 2012 roku, dla Fundacji Legalna Kultura.

 

Ostatnie pytanie w badaniu dotyczyło świadomego wyboru źródeł kultury. Wyniki dla całej próby były następujące: Tak – 57% odpowiedzi, Nie – 20%, Nie wiem / Trudno powiedzieć – 23%. Jak to wygląda dla poszczególnych kategorii?

 

Świadomy wybór a wiek

Nie można wskazać wyraźnej tendencji. Jedynie dla najmłodszej grupy wartości sporo odbiegają od średniej. Być może pokazuje to stan niewiedzy przedstawicieli tego pokolenia albo ich nieumiejętność oceny legalności źródła.

 

Świadomy wybór a wykształcenie

Najlepiej zorientowani są badani z wyższym wykształceniem, ale różnice nie są duże.

 

Świadomy wybór a wielkość miejscowości

Przy odpowiedziach TakNie nie można zaobserwować żadnej tendencji. Natomiast wskazania na odpowiedź „Nie wiem / Trudno powiedzieć” wyraźnie spadają wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miejscowości: od 27% dla wsi do 16% dla miast z ponad pół milionem ludności. Im większe miasto, tym respondenci są bardziej zdecydowani w kwestii określania swojej świadomości rodzaju źródła.

 

Świadomy wybór a skłonność do płacenia

Bardziej świadomi swoich wyborów są respondenci nieskłonni do płacenia, ale różnice nie są znaczące (poniżej 10 punktów procentowych). Osoby, które nie są skłonne do płacenia, częściej mają świadomość różnicy pomiędzy legalnymi a nielegalnymi źródłami kultury. Nie wiemy jednak, które źródła wybierają chętniej.

 

Świadomy wybór a realne wydatki na multimedia

Wyniki badania są analogiczne do danych, dotyczących skłonności do płacenia.

 

Świadomy wybór a inne sytuacja zawodowa i dochody

Tutaj nie ma wyraźnych tendencji.

 


MOTYWY

Jak ważna jest dla Ciebie jakość kopii? (powód, dla którego pobierasz z internetu muzykę, filmy lub seriale)

 

Odpowiedź

   %

zdecydowanie nieważna

3

raczej nieważna

15

raczej ważna

32

zdecydowanie ważna

45

trudno powiedzieć

5

 

 

ŚWIADOMOŚĆ (świadomy wybór)

Czy pobierając z internetu filmy, seriale, muzykę lub gry dokonywałeś(aś) świadomego wyboru, z jakich źródeł dostępu korzystasz – legalnych czy nielegalnych?

 

Odpowiedź

   %

tak

57

nie

20

nie wiem / trudno powiedzieć

23

Źródło: badanie dla Fundacji Legalna Kultura, przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, reprezentatywna próba polskich internautów, n=1000.

 


 

Fot.: Archiwum Fundacji Legalna Kultura

 

Elżbieta Sekuła

 

Badanie przeprowadzone zostało przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych  na zlecenie Fundacji Legalna Kultura na reprezentatywnej próbie n=1000 internautów. Metoda badania: CAWI Real Time Sampling – kwestionariusz ankiety udostępniany respondentom przez internet.

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!