Szybkość dostępu do źródeł kultury

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Szybkość dostępu do źródeł kultury

Szybkość dostępu do źródeł kultury

03.04.12

Jak ważna jest dla nas szybkość dostępu do Internetu – powód, dla którego pobieramy z sieci muzykę, filmy lub seriale? Oto wyniki przeprowadzonych wiosną 2012 roku – dla Fundacji Legalna Kultura – badań, których przedmiotem były między innymi motywy korzystania z legalnych i nielegalnych źródeł kultury.

 

To ciekawa motywacja. Odnosi się bowiem do ogólniejszych trendów kulturowych: rangi mody, nieustannej zmiany i ogólnego poczucia przymusu posiadania czegoś, zanim zdobędą to inni. Przyjrzyjmy się, czy szybkość dostępu ma znaczenie dla poszczególnych kategorii.

 

Szybkość dostępu a wiek

Znaczenie tej motywacji spada wraz ze wzrostem wieku respondentów. Potwierdza się przypuszczenie, że może wiązać się to ze stylem życia i adekwatnymi dla danej grupy wiekowej modelami socjalizacji oraz korzystania z kultury.

 

Szybkość dostępu a wykształcenie

Ta motywacja jest ważniejsza dla osób średnio wykształconych (94%). W przypadku pozostałych respondentów, a więc zarówno mniej wyedukowanych, jak i i bardziej wyedukowanych, wskaźnik wynosi 86%.

 

Szybkość dostępu a wielkość miejscowości

Znaczenie szybkości dostępu rośnie wraz ze wzrostem wielkości miejscowości. Nie są to oszałamiające skoki wartości, ale pokazują, że styl życia i ogólne ramy kulturowej zmiany są tym wyraźniejsze, im bliżej – dosłownie i symbolicznie – jesteśmy metropolii. Uwidocznia się to także w oczekiwaniach społecznych związanych z sieciowym dostępem do kultury.

 

Szybkość dostępu a inne czynniki

Sytuacja zawodowa respondentów, ich dochody, skłonność do płacenia oraz realne wydatki na multimedia – nie stwierdzono istotnych zależności między tymi czynnikami a szybkością dostępu jako motywem do pobierania z sieci filmów i innych dóbr kultury.

 


MOTYWY

Jak ważna jest dla Ciebie szybkość dostępu? (powód, dla którego pobierasz z internetu muzykę, filmy lub seriale)

 

Odpowiedź

   %

zdecydowanie nieważna

3

raczej nieważna

5

raczej ważna

26

zdecydowanie ważna

63

trudno powiedzieć

3

Źródło: badanie dla Fundacji Legalna Kultura, przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, reprezentatywna próba polskich internautów, n=1000.

 


 

Fot.: Archiwum Fundacji Legalna Kultura

 

Elżbieta Sekuła

 

Badanie przeprowadzone zostało przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych  na zlecenie Fundacji Legalna Kultura na reprezentatywnej próbie n=1000 internautów. Metoda badania: CAWI Real Time Sampling – kwestionariusz ankiety udostępniany respondentom przez internet.

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!