Duży wybór materiałów a korzystanie z dóbr kultury w sieci

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Duży wybór materiałów a korzystanie z dóbr kultury w sieci

Duży wybór materiałów a korzystanie z dóbr kultury w sieci

03.04.12

Jak ważny jest dla nas duży wybór materiałów traktowany jako powód, dla którego pobieramy z sieci muzykę, filmy lub seriale? Przedmiotem badań, przeprowadzonych wiosną 2012 roku, dla Fundacji Legalna Kultura, był między innymi ten i inne motywy korzystania z legalnych i nielegalnych źródeł kultury.

 

Duży wybór materiałów to interesująca motywacja, związana raczej ze stylem życia i użytkowania kultury, zmianą jej modelu na zdecydowanie zróżnicowany (także jeśli chodzi o ofertę dóbr kultury), rosnącymi, teoretycznie, w tym zakresie potrzebami itd. Zatem wysoka (89%) średnia wskazań dla całej próby nie dziwi.

 

Duży wybór materiałów a wiek

Im starszy respondent, tym mniejsze znaczenie tej motywacji. Drastyczny spadek notujemy po 50. roku życia – tylko 68% wskazań. Dla poprzedniego przedziału wiekowego – 84%, co stanowi 10 punktów procentowych mniej, niż dla najmłodszych. Może to oznaczać dwie rzeczy: dla ludzi starszych zróżnicowanie oferty ma mniejsze znaczenie albo – co intuicyjnie uważam za bardziej prawdopodobne, przynajmniej w odniesieniu do przedostatniej grupy wiekowej – potrafią zapewnić sobie zróżnicowanie oferty kulturalnej za pomocą innych źródeł niż sieć.

 

Przypuszczenie to opieram na przekonaniu, że w młodszych pokoleniach kompetencje do pozasieciowego szukania źródeł kultury drastycznie spadają. Taki wniosek wynika z doświadczeń zawodowych nauczycieli akademickich.

 

Duży wybór materiałów a wykształcenie

Tu można byłoby oczekiwać istotnych różnic, których jednak nie ma. Poziom wykształcenia nie wpływa tak wyraźnie, jak wiek, na potrzebę zróżnicowania oferty kulturalnej w internecie.

 

Duży wybór materiałów a inne czynniki

Wielkość miejscowości, w której mieszka respondent, jego sytuacja zawodowa, dochody, skłonność do płacenia za ściągane materiały, a także realne wydatki respondenta na multimedia to czynniki bez wyraźnej tendencji. Można jednak stwierdzić, że dominujący model kultury jest istotnym punktem odniesienia, ważniejszym niż status materialny czy formalne wykształcenie.

 

Dla osób uczących się duży wybór materiałów stanowi motywację tylko nieco ważniejszą, niż dla pozostałych grup respondentów.  Zaskoczeniem może być jedynie wysoka liczba wskazań wśród bezrobotnych – 100% (nudzą się?).

 


MOTYWY

Jak ważny jest dla Ciebie duży wybór materiałów? (powód, dla którego pobierasz z internetu muzykę, filmy lub seriale)

 

Odpowiedź

   %

zdecydowanie nieważny

4

raczej nieważny

3

raczej ważny

23

zdecydowanie ważny

66

trudno powiedzieć

4

Źródło: badanie dla Fundacji Legalna Kultura, przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, reprezentatywna próba polskich internautów, n=1000.


 

Fot.: Archiwum Fundacji Legalna Kultura

 

Elżbieta Sekuła

 

Badanie przeprowadzone zostało przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych  na zlecenie Fundacji Legalna Kultura na reprezentatywnej próbie n=1000 internautów. Metoda badania: CAWI Real Time Sampling – kwestionariusz ankiety udostępniany respondentom przez internet.

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!