Łatwość dostępu do źródeł kultury

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Łatwość dostępu do źródeł kultury

Łatwość dostępu do źródeł kultury

03.04.12

Jak ważna jest dla nas łatwość dostępu – powód, dla którego pobieramy z internetu muzykę, filmy i seriale? Wiosną 2012 roku dla Fundacji Legalna Kultura przeprowadzono badanie, w którym oceniano m.in. motywy korzystania z legalnych i nielegalnych źródeł kultury. Łatwość dostępu była jednym z badanych motywów.

 

Łatwość dostępu a wiek

Ta motywacja jest ważna dla najmłodszych, a mniej istotna dla respondentów w wieku 35-49 lat (10 punktów procentowych mniej). Trudno powiedzieć, czy może to o czymś jednoznacznie świadczyć. Można przypuszczać, że ta grupa wiekowa korzysta częściej z innych źródeł kultury, niż Internet. To prawdopodobnie grupa najaktywniejsza zawodowo, a być może i towarzysko (w każdym razie w takim wymiarze, który wymaga płacenia za kulturę).

 

Łatwość dostępu a wykształcenie

Różnice są tak nieistotne, że nie ma sensu ich wskazywać. Ciekawe jest to, że wykształcenie nie decyduje o ułatwieniach w kontakcie z dobrami kultury – czyli niezależnie od poziomu edukacji można tak samo potrzebować tych łatwiej dostępnych źródeł pozyskiwania produktów kultury. Przypominam, że średnia dla całej próby jest w przypadku tej motywacji najwyższa, a dane dla różnych grup wykształcenia prawie od niej nie odbiegają.

 

Łatwość dostępu a wielkość miejscowości

Ta zależność praktycznie nie ma znaczenia. Nieco wyższa jest jedynie w przypadku największych miast. Jak to objaśnić? Można snuć przypuszczenia podobne, jak w przypadku darmowości. Można też przywołać socjologiczny „efekt Mateusza”: kto ma dużo, będzie miał jeszcze więcej. Żartobliwie dodam, że oczekiwania społeczne w wielkich miastach wydają się być zgodne z tą regułą.

 

Łatwość dostępu a inne czynniki

Sytuacja zawodowa, skłonność do płacenia, realne wydatki na multimedia – tutaj korelacje z łatwością dostępu były praktycznie bez znaczenia.

 


MOTYWY

Jak ważna jest dla Ciebie łatwość dostępu? (powód, dla którego pobierasz z internetu muzykę, filmy lub seriale)

 

Odpowiedź

   %

zdecydowanie nieważna

2

raczej nieważna

4

raczej ważna

25

zdecydowanie ważna

66

trudno powiedzieć

3

Źródło: badanie dla Fundacji Legalna Kultura, przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych, reprezentatywna próba polskich internautów, n=1000.

 


 

Fot.: Archiwum Fundacji Legalna Kultura

 

Elżbieta Sekuła

 
Badanie przeprowadzone zostało przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych  na zlecenie Fundacji Legalna Kultura na reprezentatywnej próbie n=1000 internautów. Metoda badania: CAWI Real Time Sampling – kwestionariusz ankiety udostępniany respondentom przez internet.

Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura
Spodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!