Prognozowany wzrost czytelnictwa w ciągu 5 lat

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Badania i raporty

Prognozowany wzrost czytelnictwa w ciągu 5 lat

Prognozowany wzrost czytelnictwa w ciągu 5 lat

Zgodnie z wynikami badania „Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy papierowej i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy” w ciągu najbliższych 5 lat czytelnictwo prasy w Polsce ma wzrosnąć o 4-16 procent w zależności od segmentu rynku (tygodniki opinii, prasa codzienna, prasa kobieca, szeroko rozumiana prasa tematyczna).

Prognozowany wzrost czytelnictwa odnosi się łącznie do prasy wydawanej w formie drukowanej i cyfrowej. Mniejszy udział prasy drukowanej ma zostać zrekompensowany przez przyrost czytelnictwa wydań cyfrowych. Wyniki badania potwierdzają ponadto dużą kulturotwórczą rolę prasy w kształtowaniu gustów i zachowań społecznych oraz znaczenie prasy jako źródła pogłębionej informacji, opinii oraz analiz.

Badanie zostało przeprowadzone jesienią ubiegłego roku przez Izbę Wydawców Prasy, we współpracy ze Związkiem Kontroli Dystrybucji Prasy, Polskimi Badaniami Czytelnictwa, Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania:
Raport z badania
Prezentacja dotycząca raportu

Źródło: www.prawoautorskie.gov.pl
fot. branox /sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego