Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


O kształtowaniu kanonu dobrych praktyk - konferencja naukowa

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

O kształtowaniu kanonu dobrych praktyk - konferencja naukowa

O kształtowaniu kanonu dobrych praktyk - konferencja naukowa

29.05.19

29 maja odbędzie się największa cykliczna konferencja dotycząca jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. W debacie Plagiat.pl i Fundacji Rektorów Polskich o przyszłości i jakości edukacji "Fundamentalne wartości akademickie w dobie nowoczesnej edukacji – jak wykorzystać innowacje technologiczne w kształtowaniu kanonu dobrych praktyk?" weźmie udział przedstawicielka Fundacji Legalna Kultura.

Podczas konferencji odbędą się dwa główne panele eksperckie. Pierwszy będzie dotyczył najważniejszych aktualnie rozwiązań prawnych wpływających na kształtowanie się kultury uczciwości akademickiej. Prelegenci przedstawią swoje opinie na temat wprowadzonych zmian ustawowych i możliwych wynikających z nich skutków, związanych z problematyką debaty, w tym między innymi przestrzegania dobrych praktyk w kształceniu akademickim.

Drugi będzie dotyczył jakości i innowacyjności rozwiązań wybranych systemów antyplagiatowych, oraz konieczności doskonalenia i rozszerzania ich funkcji, tak aby walka ze zjawiskiem plagiatowania była coraz skuteczniejsza. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowią się nad możliwością poddania analizie antyplagiatowej innych typów prac niż dyplomowe, oraz różnorodnością baz i wpływie ich zasobów na wyniki analizy antyplagiatowej. Ponadto prelegenci będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem akademickim i dobrymi praktykami oraz wspólnie omówić rozwiązania najlepsze zarówno dla studentów, jak i dla kadry akademickiej.Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, uczelni oraz eksperci i reprezentanci podmiotów kontrolujących jakość kształcenia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój nauki i szkolnictwa w Polsce.

Data i godzina rozpoczęcia: 29 maja 2019 r., godz. 9:00
Miejsce: Hotel Polonia Palace, al. Jerozolimskie 45, Warszawa

Więcej informacji i zapisy: konferencjanaukowa.edu.pl
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!