II Rybnickie Forum Kultury

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

II Rybnickie Forum Kultury

II Rybnickie Forum Kultury

06.12.16

Fundacja Legalna Kultura była gościem na II Rybnickim Forum Kultury, odbywającym się 2 i 3 grudnia. Było to wyjątkowe spotkanie twórców i odbiorców kultury.

Pierwszego dnia podczas wystąpienia "Legalna Kultura w cyfrowej rzeczywistości" zasygnalizowaliśmy najważniejsze problemy z jakimi borykają się twórcy i odbiorcy. Kolejnego dnia uczestnicy Forum uczestniczyli w warsztatach z zakresu Prawa autorskiego i własności intelektualnej. Tematyka jaką poruszaliśmy nie ograniczyła się tylko do tematów prawniczych- rozmawialiśmy także o bazie legalnych źródeł,  Podczas sobotniego spotkania uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i dyskutować nt. bieżących problemów prawnych. Warsztatom towarzyszyła dyskusja na temat funkcjonowania kultury poza wielkimi ośrodkami miejskimi.Do góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej