Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


II Rybnickie Forum Kultury

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

II Rybnickie Forum Kultury

II Rybnickie Forum Kultury

06.12.16

Fundacja Legalna Kultura była gościem na II Rybnickim Forum Kultury, odbywającym się 2 i 3 grudnia. Było to wyjątkowe spotkanie twórców i odbiorców kultury.

Pierwszego dnia podczas wystąpienia "Legalna Kultura w cyfrowej rzeczywistości" zasygnalizowaliśmy najważniejsze problemy z jakimi borykają się twórcy i odbiorcy. Kolejnego dnia uczestnicy Forum uczestniczyli w warsztatach z zakresu Prawa autorskiego i własności intelektualnej. Tematyka jaką poruszaliśmy nie ograniczyła się tylko do tematów prawniczych- rozmawialiśmy także o bazie legalnych źródeł,  Podczas sobotniego spotkania uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i dyskutować nt. bieżących problemów prawnych. Warsztatom towarzyszyła dyskusja na temat funkcjonowania kultury poza wielkimi ośrodkami miejskimi.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!