Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


II Rybnickie Forum Kultury

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

II Rybnickie Forum Kultury

II Rybnickie Forum Kultury

06.12.16

Fundacja Legalna Kultura była gościem na II Rybnickim Forum Kultury, odbywającym się 2 i 3 grudnia. Było to wyjątkowe spotkanie twórców i odbiorców kultury.

Pierwszego dnia podczas wystąpienia "Legalna Kultura w cyfrowej rzeczywistości" zasygnalizowaliśmy najważniejsze problemy z jakimi borykają się twórcy i odbiorcy. Kolejnego dnia uczestnicy Forum uczestniczyli w warsztatach z zakresu Prawa autorskiego i własności intelektualnej. Tematyka jaką poruszaliśmy nie ograniczyła się tylko do tematów prawniczych- rozmawialiśmy także o bazie legalnych źródeł,  Podczas sobotniego spotkania uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i dyskutować nt. bieżących problemów prawnych. Warsztatom towarzyszyła dyskusja na temat funkcjonowania kultury poza wielkimi ośrodkami miejskimi.Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!