WiedzaKsięgarza.pl - nowy projekt Legalnej Kultury

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

WiedzaKsięgarza.pl - nowy projekt Legalnej Kultury

WiedzaKsięgarza.pl - nowy projekt Legalnej Kultury

05.10.17

Legalna Kultura wspiera niesieciowe księgarnie! WiedzaKsięgarza.pl to cyfrowy poradnik Fundacji Legalna Kultura skierowany do małych, niesieciowych księgarni. Poprzez szkolenia i warsztaty przeprowadzane online witryna podnosi kompetencje zawodowe pracowników księgarni z całej Polski.

Cyfrowy poradnik pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu promocji i animacji kulturowej księgarni w internecie oraz w lokalnych społecznościach. WiedzaKsię
garza.pl to także sieć kontaktów, która zrzesza małe księgarnie i jest przestrzenią do wymiany dobrych praktyk stosowanych w branży księgarskiej - zarówno w Polsce, jak i na świecie. We współpracy z ekspertami platforma dostarcza internetowe know-how wspierające księgarzy w promocji czytelnictwa w małych społecznościach oraz w trudnej konkurencji na skomercjalizowanym rynku wielkich sieci księgarskich.

WiedzaKsięgarza.pl we współpracy z całym zespołem Fundacji Legalna Kultura wspiera księgarzy na wielu płaszczyznach: - przygotowujemy wirtualne poradniki i warsztaty we współpracy z ekspertami, pisarzami, wydawcami i blogerami książkowymi (wideoporadniki), - tworzymy sieć kontaktów dla małych księgarni (baza kontaktów, dostarczenie informacji na temat aktualnego obiegu wydawniczego), - organizujemy wymianę dobrych praktyk i doświadczeń znanych na rynku księgarskim (forum wiedzy księgarza), - dostarczamy know-how z zakresu promocji czytelnictwa i rynku książki w internecie (prawo w księgarni, media społecznościowe) oraz w lokalnych społecznościach (animacja kultury), - promujemy małe, lokalne księgarnie z całej Polski (mapa księgarni), - przygotowujemy gotowe rozwiązania dla edukacji (scenariusze lekcji szkolnych w księgarniach).

Więcej na www.instagram.com/wiedzaksiegarza oraz www.wiedzaksięgarza.pl

Projekt E-Wiedza Księgarza jest realizowany przez Fundację Legalna Kultura w ramach programu Partnerstwo dla książki finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego