Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Legalna Kultura na IFLA we Wrocławiu

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Legalna Kultura na IFLA we Wrocławiu

Legalna Kultura na IFLA we Wrocławiu

11.08.17

23 sierpnia Legalna Kultura zabrała głos na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA we Wrocławiu. Kongresy IFLA to Global Libraries Voice – najważniejsze na świecie wydarzenie dotyczące bibliotekarstwa, informacji naukowej, zarządzania wiedzą, innowacyjnych projektów wytyczających przyszłość bibliotek, wymiany doświadczeń i opinii najwybitniejszych przedstawicieli światowego bibliotekarstwa.

Fundację reprezentował Dariusz Duma - Ambasador Legalnej Kultury. Filozof, analityk życia publicznego, wykładowca, autor książek i publikacji. Jego wystąpienie zatytułowane „Pomiędzy misją, wynikami a satysfakcją – biblioteki i bibliotekarze w świecie, w którym zachodzą gwałtowne zmiany” poświęcone było zmianom społecznym, technologicznym i psychologicznym, z którymi mierzą się bibliotekarze. Poruszone zostały także kwestie etyczne związane z promowaniem legalnych źródeł kultury oraz poszanowaniem praw własności intelektualnej.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) zrzesza ponad 14 000 stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji działających na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów świata. W dorocznych Kongresach IFLA bierze udział przeciętnie 3 000 osób z około 130 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.  Od chwili powstania tej organizacji – tj. od 1927 roku, Polska gościła kongresy IFLA dwukrotnie: w roku 1936 oraz w 1959. Trzecie spotkanie ze światowym bibliotekarstwem – Światowy Kongres IFLA 2017 oraz towarzyszące mu 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA, które odbędzie się pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo jest okazją do pokazania dorobku polskiego bibliotekarstwa.

Kongres IFLA umożliwia poznanie trendów rozwojowych współczesnego bibliotekarstwa i doświadczeń innych krajów, także w zakresie nowych funkcji bibliotek wspierających rozwiązywanie problemów generowanych przez trudne zjawiska społeczne, jak ubożenie społeczeństw, migracje, wojny czy katastrofy ekologiczne.

Podczas Kongresu we Wrocławiu odbędzie się ok. 220 sesji prezentujących najważniejsze problemy światowego bibliotekarstwa. Uzupełnieniem głównego nurtu programowego są specjalne wykłady, prezentacje, stoiska sponsorów – firm działających w obszarze bibliotekarstwa oraz Bulwar polskich bibliotek.

Więcej informacji na temat Kongresu IFLA dostępne jest na stronie www.2017.ifla.org
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!