Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty dla studentów, Warszawa UKSW, Óniwersytecki Festiwal Filmowy

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty dla studentów, Warszawa UKSW, Óniwersytecki Festiwal Filmowy

Warsztaty dla studentów, Warszawa UKSW, Óniwersytecki Festiwal Filmowy

06.06.16

28 kwietnia gościliśmy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach trwającego tam Óniwersyteckiego Festiwalu Filmowego przeprowadziliśmy warsztaty dla studentów. Uczestnicy warsztatów poznali działalność naszej Fundacji, zasoby Bazy Legalnych Źródeł, zasady rządzące licencjami Creative Commons, jak również zagrożenia czyhające na użytkowników sieci. Przedstawiliśmy podstawowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, takie jak: domena publiczna, dozwolony użytek, licencje, prawa autorskie osobiste i majątkowe, plagiat, cytat. Uczestnicy mieli możliwość zadania pytań i przedstawienia własnych, problemów związanych z prawem autorskim.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!