Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH



Wyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

Warsztaty w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

14.04.15

13.04. na zaproszenie Pani Małgorzaty Wierzbickiej z Biblioteki Pedagogicznej w Płocku odwiedziliśmy płockich uczniów i nauczycieli.

Podczas spotkania jego uczestnicy dowiedzieli się gdzie znaleźć filmy, książki, muzykę, zdjęcia, gry, które pochodzą z legalnych źródeł oraz jak rozpoznać legalne źródła. Poznali dział Prawo w kulturze ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakładkę Szkoły/biblioteki, gdzie można znaleźć porady prawne odnoszące się do wykorzystania prawa autorskiego w codziennej pracy w szkole. Zaprezentowana została także Strefa edukacji i zawarte tam Scenariusze lekcji, jak również ciekawe strony w sieci, które będą interesujące zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Podczas drugiej części warsztatu odbyło się spotkanie z prawnikiem, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli zadawać pytania związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej.




Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 



Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura



Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura



Do góry!