Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Konferencja "Polski Moodlemoot 2015

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Konferencja

Konferencja "Polski Moodlemoot 2015

11.05.15

7 maja na zaproszenie Pani Katarzyny Wilk - dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Pani Grażyny Bochenkiewicz - wicedyrektora, wzięliśmy udział w konferencji "Polski Moodlemoot 2015".

Podczas spotkania uczestnicy konferencji poznali Bazę Legalnych Źródeł, dział Prawo w kulturze oraz zakładkę Strefa Edukacji i dowiedzieli się jak skutecznie korzystać z materiałów dostępnych na www.legalnakultura.pl Ponadto zaprezentowaliśmy im ciekawe strony, które legalnie udostępniają treści i z których to mogą czerpać wiedzę i przekazywać ją potem uczniom na zajęciach lekcyjnych.

Druga część wystąpienia została poświęcona w całości prawu autorskiemu i ochronie własności intelektualnej. Mecenas Jarosław Jastrzębski opowiedział o dozwolonym użytku dla celów dydaktycznych, dozwolonym użytku prywatnym, plagiacie jawnym i ukrytym oraz o twórczości równoległej. Wszyscy nauczyciele mieli okazję zadać mu pytania związane z wykorzystaniem prawa autorskiego w swojej codziennej pracy w szkole. Największe zainteresowanie wzbudziła kwestia dozwolonego użytku dla celów dydaktycznych zarówno w szkole, jak i w bibliotece.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!