Przykładowe spoty promocyjne Legalnej Kultury

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

Przykładowe spoty promocyjne Legalnej Kultury

Przykładowe spoty promocyjne Legalnej Kultury

10.11.16

Legalna Kultura wyprodukowała 878 spotów, krótkich form filmowych i spotów audialnych, które były i są emitowane w serwisach i telewizjach internetowych, telewizjach ogólnopolskich i regionalnych, profilach FB, na portalach Legalnej Kultury.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego