Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty Legalnej Kultury towarzyszące Gali Twórców 2015

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty Legalnej Kultury towarzyszące Gali Twórców 2015

Warsztaty Legalnej Kultury towarzyszące Gali Twórców 2015

21.03.16

18 marca, w ramach panelu "Twórcy w sieci", który towarzyszył Gali Twórców 2015, przeprowadziliśmy warsztaty pod nazwą "Legalna Kultura w cyfrowej rzeczywistości. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej w zakresie istotnym dla twórców internetowych".

Blogerzy mieli okazję zapoznać się z działalnością Fundacji, a także zasobami dostępnymi na www.legalnakultura.pl, ze szczególnym uwzględnieniem Bazy Legalnych Źródeł oraz działu Prawo w kulturze. Mec. Albert Stawiszyński przedstawił podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej, a podczas dyskusji rozjaśniał wątpliwości, jakie pojawiają się przy okazji prowadzenia własnej działalności twórczej w sieci, a także przy korzystaniu z twórczości innych.

Największe zainteresowanie budziła tematyka rozpowszechniania zdjęć i filmów, zasady rządzące udzielaniem licencji, zamieszczanie treści w portalach społecznościowych, a także wykraczające poza prawo autorskie regulacje związane z ochroną wizerunku. Twórcy internetowi dowiedzieli się także o możliwości zwracania się do Fundacji Legalna Kultura z bieżącymi pytaniami dotyczącymi prawa autorskiego i uzyskania pisemnej odpowiedzi od współpracujących z nami prawników.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!