Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

14.04.15

13.04. na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Instytutu Pani Danuty Pietrzak, odwiedziliśmy PWSZ w Płocku. Przeprowadziliśmy tam warsztaty dla studentów.

Podczas pierwszej części warsztatów studenci dowiedzieli się czym jest Baza Legalnych Źródeł, jak odróżnić źródła legalne od nielegalnych i w jaki sposób można korzystać z działu Prawo w kulturze na naszej stronie.

Podczas drugiej części młodzież miała okazję podzielić się swoimi rozterkami dotyczącymi wykorzystania prawa autorskiego w codziennym życiu na uczelni i poza nią. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat dozwolonego użytku, praw do wizerunku, osobistych i majątkowych praw autorskich oraz tematyką związaną z umieszczaniem zdjęć w mediach społecznościowych.
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego