Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

14.04.15

13.04. na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Instytutu Pani Danuty Pietrzak, odwiedziliśmy PWSZ w Płocku. Przeprowadziliśmy tam warsztaty dla studentów.

Podczas pierwszej części warsztatów studenci dowiedzieli się czym jest Baza Legalnych Źródeł, jak odróżnić źródła legalne od nielegalnych i w jaki sposób można korzystać z działu Prawo w kulturze na naszej stronie.

Podczas drugiej części młodzież miała okazję podzielić się swoimi rozterkami dotyczącymi wykorzystania prawa autorskiego w codziennym życiu na uczelni i poza nią. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat dozwolonego użytku, praw do wizerunku, osobistych i majątkowych praw autorskich oraz tematyką związaną z umieszczaniem zdjęć w mediach społecznościowych.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!