Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

14.04.15

13.04. na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Instytutu Pani Danuty Pietrzak, odwiedziliśmy PWSZ w Płocku. Przeprowadziliśmy tam warsztaty dla studentów.

Podczas pierwszej części warsztatów studenci dowiedzieli się czym jest Baza Legalnych Źródeł, jak odróżnić źródła legalne od nielegalnych i w jaki sposób można korzystać z działu Prawo w kulturze na naszej stronie.

Podczas drugiej części młodzież miała okazję podzielić się swoimi rozterkami dotyczącymi wykorzystania prawa autorskiego w codziennym życiu na uczelni i poza nią. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat dozwolonego użytku, praw do wizerunku, osobistych i majątkowych praw autorskich oraz tematyką związaną z umieszczaniem zdjęć w mediach społecznościowych.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!