Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty w CEN w Gdańsku

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty w CEN w Gdańsku

30.04.15

29 kwietnia na zaproszenie pani Beaty Symbor odwiedziliśmy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Wystąpiliśmy podczas konferencji Pomorska Szkoła XXI wieku TIK i prawo w edukacji.

Podczas warsztatów nauczyciele dowiedzieli się jak odróżnić źródła legalne od nielegalnych, poznali Bazę Legalnych Źródeł i Strefę Edukacji oraz dział Prawo w kulturze. Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań związanych z udostępnianiem wizerunku uczniów i uczestników wydarzeń organizowanych przez szkołę. Rozwialiśmy także ich wątpliwości związane z dozwolonym użytkiem publicznym.

Konferencja była objęta honorowym patronatem: Ministra Administracji i Cyfryzacji, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!