Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


II Międzynarodowa Konferencja: Cyfryzacja Edukacji na Uczelniach Przyrodniczych

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

II Międzynarodowa Konferencja: Cyfryzacja Edukacji na Uczelniach  Przyrodniczych

II Międzynarodowa Konferencja: Cyfryzacja Edukacji na Uczelniach Przyrodniczych

01.06.15

27 i 28 maja spotkaliśmy się z uczestnikami II Międzynarodowej Konferencji: Cyfryzacja Edukacji na Uczelniach Przyrodniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

27 maja mecenas Albert Stawiszyński wygłosił prelekcję pod tytułem: Etyka a legalne korzystanie z twórczości. 28 maja natomiast przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne dla uczestników konferencji. Podczas pierwszej części spotkania opowiedzieliśmy o założeniach, którymi kierujemy się w codziennej pracy Fundacji Legalna Kultura. Pokazaliśmy Bazę Legalnych Źródeł, wyjaśniliśmy w jaki sposób można odróżnić źródła legalne od nielegalnych, a także zaprezentowaliśmy ciekawe witryny, które oferują dostęp do filmów, muzyki, zdjęć, książek, dzieł sztuki i archiwaliów. Ponadto omówiliśmy dział Prawo w kulturze ze szczególnym zwróceniem uwagi na Przewodnik po prawie autorskim oraz zakładkę Prawnik odpowiada/zapytaj prawnika.

Podczas drugiej części spotkania uczestnicy mogli porozmawiać z prawnikiem na temat praktycznych aspektów wykorzystania prawa autorskiego w dydaktyce. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat dozwolonego użytku dla celów dydaktycznych w kontekście publikowania materiałów na platformach e-learningowych.

Warsztaty przeprowadzili Iza Foryś i mecenas Albert Stawiszyński.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!