Warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i bibliotekarzy, Stalowa Wola, Miejska Biblioteka Publiczna

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

Warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i bibliotekarzy, Stalowa Wola, Miejska Biblioteka Publiczna

Warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i bibliotekarzy, Stalowa Wola, Miejska Biblioteka Publiczna

06.06.16

16 marca odwiedziliśmy z warsztatami Legalnej Kultury Stalową Wolę. Na zaproszenie Pani Danuty Rzeszutek z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, filia w Stalowej Woli mieliśmy okazję poprowadzić zajęcia dla młodzieży, jak również spotkać się z nauczycielami i bibliotekarzami. Uczestnicy warsztatów poznali działalność naszej Fundacji, zasoby Bazy Legalnych Źródeł, zasady rządzące licencjami Creative Commons, jak również zagrożenia czyhające na użytkowników sieci. Przedstawiliśmy podstawowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, takie jak: domena publiczna, dozwolony użytek, licencje, prawa autorskie osobiste i majątkowe, plagiat, cytat. Uczestnicy mieli możliwość zadania pytań i przedstawienia własnych, codziennych problemów związanych z prawem autorskim.
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego