Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty dla uczniów i nauczycieli, Ostrów Mazowiecka, Biblioteka (filia z Ostrołęki),

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli, Ostrów Mazowiecka, Biblioteka (filia z Ostrołęki),

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli, Ostrów Mazowiecka, Biblioteka (filia z Ostrołęki),

06.06.16

5 kwietnia na zaproszenie Pani Bożeny Jamorskiej odwiedziliśmy Ostrów Mazowiecką, gdzie w filii Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy. Uczestnicy warsztatów poznali działalność naszej Fundacji, zasoby Bazy Legalnych Źródeł, zasady rządzące licencjami Creative Commons, jak również zagrożenia czyhające na użytkowników sieci. Przedstawiliśmy podstawowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, takie jak: domena publiczna, dozwolony użytek, licencje, prawa autorskie osobiste i majątkowe, plagiat, cytat. Uczestnicy mieli możliwość zadania pytań i przedstawienia własnych, codziennych problemów związanych z prawem autorskim.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!