Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty w warszawskim Klubie Dialogu

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty w warszawskim Klubie Dialogu

Warsztaty w warszawskim Klubie Dialogu

21.09.15

Na zaproszenie Pani Agnieszki Małyski, 17.09. odwiedziliśmy warszawski Klub Dialogu. Jest to szkoła, w której lektorzy uczą języka polskiego obcokrajowców.

Na warsztatach zaprezentowana została Baza Legalnych Źródeł, Strefa Edukacji oraz dział Prawo w kulturze. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób odróżniać źródła legalne od tych, które nie mają zgody na udostępnianie utworów, poznali pojęcia takie jak: domena publiczna, licencje CC, dozwolony użytek prywatny i publiczny. Pokazaliśmy im również Scenariusze lekcji oraz projekty i zasoby dydaktyczne, które mogą wykorzystywać w codziennej pracy. Słuchacze mieli też szansę porozmawiania z prawnikiem, specjalistą w dziedzinie prawa autorskiego. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z dozwolonym użytkiem w celach edukacyjnych i różnice w jego stosowaniu wynikające z nauczania w szkołach będących instytucjami oświatowymi i tymi, które na listę instytucji oświatowych nie są wpisane.

Warsztaty przeprowadzili Iza Foryś i mecenas Jarosław Jastrzębski.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!