Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Konferencja „Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce”

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Konferencja „Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce”

Konferencja „Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce”

18.05.16

Fundacja Legalna Kultura była partnerem konferencji „Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce” zorganizowanej 17 maja 2016 roku w Warszawie przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela wraz z firmą Plagiat.pl.

W dyskusyjnym panelu eksperckim o nazwie „Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Co wymaga reformy?” udział wzięli: prof. Aleksander Bobko - wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Jerzy Woźnicki - prezes FRP i przewodniczący RGNiSW, prof. Stanisław Bielecki - wiceprzewodniczący KRASP, dr Maciej Duszczyk – reprezentujący KPN, dr hab. Aneta Pieniądz reprezentująca Obywateli Nauki, oraz Piotr Gutowski z Parlamentu Studentów RP.

Podczas drugiego panelu eksperckiego omówione zostały zmiany dotyczące rynku antyplagiatowego w Polsce, czyli pomysł MNiSW na wprowadzenie centralnego systemu antyplagiatowego, które przedstawił minister dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW. W dyskusji wzięłi udział także prof. Henryk Krawczyk – rektor Politechniki Gdańskiej, dr Olaf Gajl – dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego oraz dr Sebastian Kawczyński – dyrektor Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela.

Konferencję zakończyły dwie prezentacje. Pierwsza prelekcja, przedstawiona przez panią Aleksandrę Lisek z Plagiat.pl, dotyczyła nowości i udoskonaleń Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl. Prelekcja zamykająca konferencję, przedstawiona przez dr Karolinę Brylską, eksperta Fundacji Legalna Kultura z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego o tytule "Kultura Plagiatu", dotyczyła świadomości i konsekwencji popełniania plagiatów przez studentów szkół wyższych.

Konferencji towarzyszyła uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Uberrima Fide uczelniom, które zapewniają najwyższe standardy w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych i aktywnie realizują politykę ochrony własności intelektualnej na uczelni.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!