Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Szkolenie dla Liderów Edukacyjnych w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Szkolenie dla Liderów Edukacyjnych w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenie dla Liderów Edukacyjnych w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

06.06.16

31 kwietnia w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyło się szkolenie dla Liderów Edukacyjnych Legalnej Kultury. Zapoczątkowało ono nowy projekt Legalnej Kultury, skierowany bezpośrednio do nauczycieli, którzy zostali wyposażeni w pakiet wiedzy oraz niezbędnych materiałów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych z zakresu prawa autorskiego i ochronnych własności intelektualnej a także legalnych źródeł w sieci, do wykorzystania w pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

Szkolenie podzielone zostało na trzy części i prowadzone było przez reprezentację metodyków Legalnej Kultury oraz przedstawiciela działu prawnego – mec. Alberta Stawiszyńskiego. Pierwsza część dotyczyła legalnych źródeł w sieci i odpowiadała na pytania, czym one tak naprawdę są, dlaczego warto z nich korzystać, gdzie ich szukać oraz obalała mit, że legalne oznacza płatne. Część druga przedstawiała realne zagrożenia jakie czyhają na nas w Internecie.
Część trzecia dotyczyła prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej oraz wolnych licencji Creative Commons. Uczestnicy poznali bardzo praktyczną stronę prawa autorskiego, dowiedzieli się między innymi jakie prawa przysługują twórcy, gdzie dostrzec granicę między utworem inspirowanym, a plagiatem, jak poprawnie korzystać z prawa cytatu oraz w jaki sposób można wykorzystać legalnie zdobyte dobro kultury.
Całość szkolenia została podsumowana przez metodyka, który przedstawił nauczycielom wypracowane przez Legalną Kulturę metody prezentowania omawianych treści młodzieży.
Wyposażeni w pakiet niezbędnych materiałów nauczyciele, po przeprowadzeniu zajęć ze swoimi uczniami otrzymają Certyfikat Lidera Edukacji Legalnej Kultury. Dla najaktywniejszych Liderów, Fundacja przewidziała atrakcyjne nagrody w postaci tabletów z abonamentami z legalnego źródła oraz pakiety filmów.

Projekt trwa od 31 kwietnia do 24 października 2016 roku.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!