Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty Legalnej Kultury w Częstochowie

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty Legalnej Kultury w Częstochowie

Warsztaty Legalnej Kultury w Częstochowie

19.03.15

18 marca na zaproszenie Pani Katarzyny Wilk - dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Pani Grażyny Bochenkiewicz - wicedyrektora, przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne skierowane do nauczycieli konsultantów RODN "WOM" i nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN "WOM", a także do dyrektorów szkół i nauczycieli - liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

Podczas warsztatów nauczyciele dowiedzieli się czym jest Baza Legalnych Źródeł i jak odróżnić źródła legalne od nielegalnych. Poznali zakładkę Prawo w kulturze oraz Strefę Edukacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na Strefę dla nauczycieli, gdzie znajdują się Scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową, dostępne na wolnych licencjach. Nauczyciele mieli również możliwość rozmowy z prawnikiem, który wprowadził ich w podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej oraz udzielił odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Szczególne zainteresowanie wśród audytorium wzbudziły kwestie związane z dozwolonym użytkiem w szkole.

Wszystkich uczestników spotkania, jak i innych nauczycieli z województwa śląskiego zapraszamy do lektury "Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego", z którym rozpoczęliśmy współpracę. W najnowszym numerze znajdą Państwo scenariusze lekcji, strony internetowe, które mogą przydać się uczniom w nauce oraz odpowiedzi prawnika na najczęściej zadawane przez nauczycieli pytania. Publikacja otwiera cykl "Razem z Legalną Kulturą".
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!