Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Warsztaty Legalnej Kultury w Częstochowie

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Warsztaty Legalnej Kultury w Częstochowie

Warsztaty Legalnej Kultury w Częstochowie

19.03.15

18 marca na zaproszenie Pani Katarzyny Wilk - dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Pani Grażyny Bochenkiewicz - wicedyrektora, przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne skierowane do nauczycieli konsultantów RODN "WOM" i nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN "WOM", a także do dyrektorów szkół i nauczycieli - liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

Podczas warsztatów nauczyciele dowiedzieli się czym jest Baza Legalnych Źródeł i jak odróżnić źródła legalne od nielegalnych. Poznali zakładkę Prawo w kulturze oraz Strefę Edukacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na Strefę dla nauczycieli, gdzie znajdują się Scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową, dostępne na wolnych licencjach. Nauczyciele mieli również możliwość rozmowy z prawnikiem, który wprowadził ich w podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej oraz udzielił odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Szczególne zainteresowanie wśród audytorium wzbudziły kwestie związane z dozwolonym użytkiem w szkole.

Wszystkich uczestników spotkania, jak i innych nauczycieli z województwa śląskiego zapraszamy do lektury "Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego", z którym rozpoczęliśmy współpracę. W najnowszym numerze znajdą Państwo scenariusze lekcji, strony internetowe, które mogą przydać się uczniom w nauce oraz odpowiedzi prawnika na najczęściej zadawane przez nauczycieli pytania. Publikacja otwiera cykl "Razem z Legalną Kulturą".

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!