Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Legalna Kultura w Radomiu

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Legalna Kultura w Radomiu

Legalna Kultura w Radomiu

21.01.16

20 stycznia 2016 wzięliśmy udział w spotkanie z cyklu „Akademia Dyrektor” organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

W zorganizowanej przez nas konferencji „Legalna Kultura w cyfrowej rzeczywistości. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej w szkole w świetle nowelizacji z 2015 roku” uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych z terenu województwa Mazowieckiego.

Jednym z głównych założeń konferencji było uświadomienie dyrektorom szkół, korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu w procesie dydaktycznym oraz prezentacja legalnych źródeł, jako formy pomocy dydaktycznej. Kluczowym elementem szkolenia było spotkanie z prawnikiem Legalnej Kultury – Kingą Zyskowską, która przedstawiła najważniejsze kwestie związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej w praktyce szkolnej, w świetle nowelizacji ustawy z 2015 roku.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!