Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Legalna Kultura na konferencji OHIM w Alicante w Hiszpanii

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Legalna Kultura na konferencji OHIM w Alicante w Hiszpanii

Legalna Kultura na konferencji OHIM w Alicante w Hiszpanii

14.03.16

W dniach 7-9 marca Legalna Kultura uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) w Alicante. Międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami grup roboczych złożonych z przedstawicieli państw członkowskich UE poświęcona była kwestii własności intelektualnej w edukacji.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci ministerstw edukacji z krajów UE, autorzy i realizatorzy projektów edukacyjnych w zakresie IP oraz przedstawiciele OHIM i WIPO (World Intellectual Property Organization). Intensywny tydzień w Alicante – dzięki ożywionej wymianie idei i doświadczeń – daje inspirację do podejmowania nowych inicjatyw w zakresie promocji legalnych zasobów kultury oraz poszerzania świadomości społecznej, już na poziomie wczesnej edukacji, na temat własności intelektualnej.

Legalna Kultura miała okazję dwukrotnie zaprezentować najnowszy projekt Fundacji – Otwarte Drzwi Do Kultury – którego realizacja była wspierana finansowo przez OHIM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Podzieliliśmy się ze słuchaczami również wynikami badań naukowych „Włączeni w obieg”, towarzyszących ODDK. Wystąpienie Legalnej Kultury zostało bardzo dobrze przyjęte przez międzynarodową publiczność, a sam projekt wzbudził ogromne zainteresowanie. Mamy w związku z tym nadzieję na poszerzanie kolejnych edycji Otwartych Drzwi Do Kultury o element wymiany intelektualnej z innymi państwami członkowskimi UE. Myślimy też o nowych projektach, opartych na międzynarodowej współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami.

Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!