Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Konferencja "Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej"

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ Działamy

Konferencja

Konferencja "Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej"

28.04.16

Legalna Kultura była jednym z partnerów Konferencji „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej – Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Konferencja miała na celu zdefiniowanie obszarów, w jakich prawo własności intelektualnej wchodzi w interakcję z elektronicznym środowiskiem informacyjnym oraz sposobu, w jaki ochrona własności intelektualnej powinna funkcjonować w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki. Problematyka ta staje się coraz bardziej znacząca ze względu na potrzebę ochrony różnych form własności intelektualnej w otoczeniu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej. Obecnie coraz bardziej oczywiste staje się wymaganie stworzenia zupełnie nowej sfery porządku legislacyjnego uwzględniającego np. ponadnarodowy charakter sieci elektronicznych, istnienie wirtualnego obrotu gospodarczego, szybkość rozprzestrzeniania informacji, niematerialny charakter usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz wiele innych okoliczności zasadniczo zmieniających postać światowej gospodarki.

W obradach udział wzięli dr Paweł Pudłowski – Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP oraz min. Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Specjalne przesłanie do uczestników konferencji skierował Francis Gurry – Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Obecność wybitnych ekspertów z wielu dziedzin pozwoliła na przedstawienie złożoności powyższej problematyki w kontekście polskich warunków i krajowych możliwości wypracowania rozwiązań sprzyjających osiągnięciu istotnych korzyści gospodarczych uwarunkowanych właściwym podejściem do ochrony własności intelektualnej w środowisku cyfrowym.

Partnerami wydarzenia były: Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Microsoft, IAB Polska, Legalna Kultura, Biblioteka Narodowa, EUIPO, CISCO, Enterprise Europe Network.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!