Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

25.09.12

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) swoje cele statutowe określiło w sposób następujący: dbałość o jakość architektury i środowiska - zbudowanego oraz naturalnego - pojmowanych jako interes publiczny, tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu. Jedną z form działalności jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych, na kilku polach eksploatacji.

 

Delegacja Architektów Polskich, utworzona w 1908 roku po Międzynarodowym Kongresie Architektów w Wiedniu, była kontynuacją tradycji Krakowskiego Towarzystwa Technicznego i warszawskiego Towarzystwa Popierania Handlu i Przemysłu. W 1926 roku w Warszawie utworzono Stowarzyszenie Architektów Polskich (SAP), a w Poznaniu - Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich (ZSAP). W 1934 r. powstała wspólna środowiskowa organizacja - Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP). W 1952 roku nazwę zmieniono na Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. 

 

Więcej (w tym etyka architekta SARP): www.sarp.org.pl

 

Kontakt: ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, tel. (+48 22) 827 87 12, faks (+48 22) 827 87 13, e-mail: zg@sarp.org.pl

 

Porady prawne w zakresie zarządzania prawami autorskimi i naruszania praw autorskich: każdy wtorek, 12.00–13.00, dyżur prawnika w SARP w Warszawie.

 

Źródło: www.sarp.org.pl

(ip)

 


Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP ma zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych, na następujących polach eksploatacji:* 1) utrwalenie, 2) zwielokrotnienie techniką graficzną, drukarską, fotograficzną, kserograficzną i cyfrową, 3) wprowadzenie do obrotu, 4) wprowadzenie do pamięci komputera, 5) najem, 6) dzierżawa.

 

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi 

 
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!