Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Związek Artystów Wykonawców STOART

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Związek Artystów Wykonawców STOART

25.09.12

Związek Artystów Wykonawców STOART powstał z inicjatywy stowarzyszeń: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe (PSJ), Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce. Zapewnia ochronę artystycznych wykonań w krajach europejskich. Dzięki wpisowi do międzynarodowej bazy danych IPDA (International Data Base Association), członkowie STOART są identyfikowani na całym świecie.

 

Szesnaście przedstawicielstw terenowych i około dwanaście tysięcy umów z użytkownikami zapewnia członkom Stowarzyszenia efektywny pobór wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania artystycznych wykonań przez nadawców (radio, telewizja) i innych użytkowników (np. hotele, markety, dyskoteki). Przez 50 lat ustawowej ochronie podlegają wszystkie artystyczne wykonania utrwalone po 22 lipca 1950 roku (licząc od następnego roku po dacie utrwalenia).

 

Więcej (w tym dokumenty dla artystów i dla użytkowników): www.stoart.org.pl

 

Kontakt: ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, tel./faks: (+48 22) 827 83 71, (+48 22) 629 28 54, tel.: (+48 22) 629 28 52, (+48 22) 828 25 68, e-mail: stoart@stoart.org.pl

 

Infolinia: 0 800 70 30 17 (poniedziałek-piątek, 9.00-15.00) – konsultacje w zakresie: podstawy prawne dotyczące ochrony praw wykonawczych (bez doradztwa), zasady zawierania umów, wysokość stawek, informacje o stanie salda, pomoc dla kontrahentów w użytkowaniu portalu internetowego www.elicencja.pl

 

Źródło: www.stoart.org.pl

(ip)

 


Związek Artystów Wykonawców STOART ma zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:*

 

1) utrwalanie, 2) zwielokrotnianie określoną techniką, 3) wprowadzanie do obrotu, 4) publiczne odtwarzanie, 5) najem, 6) użyczenie, 7) nadawanie, 8) reemitowanie, 9) wyświetlanie, 10) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 

(ip)
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!