Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP

24.09.12

Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji jest członkiem FIA (International Federation of Actors), międzynarodowej organizacji skupiającej związki zawodowe aktorów na świecie. Reprezentuje interesy środowiska teatralnego wobec władz państwowych i samorządowych. Ma prawo opiniować i doradzać w sprawach związanych z działalnością instytucji kulturalnych.  Zapewnia swoim członkom respektowanie podstawowych praw zawodowych.

 


ZASP powstał w roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Był głównym organizatorem życia teatralnego; w ZASP odbywały się egzaminy eksternistyczne dla aktorów i reżyserów. Podczas wojny ZASP działał w konspiracji. W 1950 roku w miejsce ZASP utworzono SPATiF (Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu). W roku 1981 uchwalono powrót do nazwy przedwojennej, a po kilku latach (1989 r.) doszło do zjednoczenia podzielonego środowiska.

Więcej (w tym deklaracja członkowska): www.zasp.pl

Kontakt: Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa, tel. (+48 22) 696 79 00, faks (+48 22) 696 79 09, e-mail: zasp@zasp.pl

Źródło: www.zasp.pl

(ip)Związek Artystów Scen Polskich ZASP ma zezwolenie:*

I na zbiorowe zarządzanie:

1) prawami autorskimi reżyserów teatralnych i scenografów teatralnych, na następujących polach eksploatacji:

 

a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, c) wprowadzanie do obrotu, d) użyczenie, e) najem, f) publiczne wykonanie,
g) wyświetlanie, h) odtwarzanie, i) nadawanie, j) reemitowanie, k) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

2) prawami pokrewnymi artystów wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, tancerzy, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, c) wprowadzanie do obrotu, d) użyczanie, e) najem, f) nadawanie, g) reemitowanie, h) odtwarzanie, i) publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

II na pobieranie wynagrodzeń z tytułu:

1) wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach,
2) najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania,
3) nadawania utworu audiowizualnego w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów.* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 


Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnym
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!