Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL

25.09.12

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL, założone przez wydawców prasy, posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom prasy.

 

Stowarzyszenie określa swoją misję jako „umożliwienie użytkownikom materiałów prasowych zgodnego z prawem korzystania z tych materiałów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw wydawców.”

 

Więcej (w tym deklaracja członkowska):   www.swrepropol.pl

Kontakt: ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, tel. (+48 22) 828 59 33, faks (+48 22) 828 87 18, e-mail: biuro@swrepropol.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Źródło:  www.swrepropol.pl

 

(ip)

 


Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL ma zezwolenie na:*

 

1) zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi publikacji periodycznych oraz

2) mających samodzielne znaczenie utworów składających się na zawartość publikacji periodycznych w zakresie, w jakim prawa te przysługują wydawcom,

 

na następujących polach eksploatacji:

 

a) zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na nośnikach tradycyjnych i cyfrowych,

b) wprowadzanie do obrotu, najem i użyczanie egzemplarzy zwielokrotnionych w sposób określony w pkt a),

c) nadawanie, w tym przewodowo, bezprzewodowo, cyfrowo, analogowo lub satelitarnie,

d) reemitowanie,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

2. Pobieranie wynagrodzeń na rzecz wydawców prasy z tytułu:

 

1) zamieszczania w celach dydaktycznych i naukowych, w podręcznikach, wypisach i antologiach, rozpowszechnionych fragmentów publikacji periodycznych,

2) odpłatnego udostępniania przez środki informacji lub dokumentacji fragmentów publikacji periodycznych,

3) publicznego udostępniania utworów, będących aktualnymi artykułami na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne oraz aktualnymi wypowiedziami i fotografiami reporterskimi, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

 

* Źródło: Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 28 maja 2009 r. (sygn. DP/926/09/JB)
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!