Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

25.09.12

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która działa wyłącznie na rzecz wydawców książek.

 

Więcej (w tym serwis płatnika i serwis wydawcy): www.copyrightpolska.pl

 

Kontakt: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, tel. (+48 12) 429 39 29, faks (+48 12) 429 39 38, biuro@polskaksiazka.pl

 

Źródło: www.copyrightpolska.pl/

(ip)

 


Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska ma zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów literackich, naukowych, publicystycznych, encyklopedycznych w zakresie, w jakim prawa te służą wydawcom:*

 

1) utrwalanie, 2) zwielokrotnianie określoną techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3) wprowadzanie do obrotu, 4) wprowadzanie do pamięci komputera, 5) najem, 6) użyczenie, 7) publiczne wykonanie, 8) publiczne odtwarzanie, 9) wystawianie, 10) wyświetlanie, 11) nadawanie, 12) reemitowanie, 13) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!