Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF

25.09.12

Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) powstał w roku 1947, kontynuując tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego. Skupia prawie siedmiuset działających w Polsce i za granicą artystów, dla których fotografia jest środkiem twórczej, przedstawicieli różnych kierunków artystycznych.

 

ZPAF zajmuje się zbiorowym zarządzaniem i ochroną powierzonych praw autorskich. Ponadto m.in. działa na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej oraz rozwoju mecenatu artystycznego, kształtuje zasady etyki zawodowej, inicjuje systemowe rozwiązania prawne zapewniające warunki do wykonywania zawodu artysty fotografika w oparciu o status twórcy.

 

Więcej (w tym statut oraz wnioski o umowę licencyjną i umowę o zarządzanie prawami autorskimi): www.zpaf.pl

 

Kontakt (okręg warszawski): Plac Zamkowy 8, 00-277 Warszawa, tel. (+ 48 22) 635 47 83, e-mail: biuro@zpaf.pl

 

Źródło: www.zpaf.pl

(ip)

 


Związek Polskich Artystów Fotografików ma zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów fotograficznych i utworów plastycznych w zakresie rzeźby, na następujących polach eksploatacji:*

 

1) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, 2) wprowadzenie do obrotu, 3) wystawienie, 4) najem, 5) dzierżawa, 6) wprowadzenie do pamięci komputera.

 

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 

(ip)
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!